Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων προσκαλεί τα μέλη αυτής σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 (10.45-14.00) σε αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ», οδός Πανεπιστημίου 52, με τα εξής θέματα ημερήσιας  διατάξεως:

1.Εκλογή 3μελούς Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως και 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας των αρχαιρεσιών.

2.Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Οικονομικός απολογισμός 2010-2013 και προϋπολογισμός 2013-2016.
4.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Οικονομική Διαχείριση 2010-2013 – συζήτηση επί των πεπραγμένων, σκέψεις, προτάσεις – απαλλαγή του Δ.Σ. πάσης ευθύνης.
5.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετή θητεία 2013-2016 και εκπροσώπων της εταιρείας στην Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων.
Η διενέργεια των Εκλογών θα διαρκέσει μέχρι τις 2 μ.μ. Δικαίωμα εκλογής έχουν οι ήδη εγγεγραμμένοι και όσοι εγγραφούν μέχρι τις 25.09.2013. Τα γραφεία θα παραμείνουν ανοικτά Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη, ήτοι 20,23 και 24.09.2013 και από ώρας 17.30 μέχρι τις 20.00.
Δικαίωμα εκλογής έχουν οι εκ καταγωγής Ευρυτάνες και ταμιακώς εντάξει.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την εκπροσώπηση στην Ο.Ε.Σ., πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση (κατά το κατωτέρω υπόδειγμα) προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι τις 24.9.2013 και ώρα 20.00.
Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε 10 ευρώ και καταβάλλεται στον Ταμία του Δ.Σ., εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ημερών και πριν από την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ειδοποίηση την επομένη Κυριακή 06-10-2013 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα και θεωρείται δεδομένη η απαρτία, οσαδήποτε Μέλη της Εταιρείας και αν παραστούν.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Ζούμπος                                                                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλειος Τριχιάς