Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Μαρία Γαλανού, Συμφωνία για τη Στερεά