Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Εσωκομματικές εκλογές στη Ν.Δ

Οι Εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ για τα κομματικά όργανα του κόμματος θα διεξαχθούν στους ακόλουθους χρόνους και τόπου.

1.Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου και των μελών της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Καρπενησίου, στο γραφείο της ΝΟ.Δ.Ε στο Καρπενήσι (Ζαχ. Παπαντωνίου 2).

Την ίδια ώρα στο Κερασοχώρι στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο θα γίνουν οι εκλογές για τον πρόεδρο και τα μέλη της  Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο) Αγράφων και από ώρα 10.00 έως 19.00 μ.μ και στις δύο Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις.
2.Η εκλογή των αιρετών Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013, στις έδρες των Νομαρχιακών Οργανώσεων. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται στα γραφεία της Ν.Ο.Δ.Ε από την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 και από ώρα 12.00 έως Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 μέχρι 14.00.
3.Η εκλογή του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013, στην έδρα της Νομαρχιακής Οργάνωσης. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 και από ώρα 12.00 έως 20.00 μ.μ.