Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2014 στα Κ.Δ.Β.Μ του δήμου Αγράφων

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) Δήμου Αγράφων  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει να υλοποιήσει τα ακόλουθα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής Εμβέλειας των Κ∆ΒΜ κατά την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο έτους 2014 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

 Τα  προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα μάθησης απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
 Για τις δημοτικές ενότητες ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ και για την εαρινή περίοδο 2014 διατίθενται μόνο τα προγράμματα με κωδικό (1.1 - 1.6 – 1.7 – 1.8) της θεματικής ενότητας «1 .ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Δευτέρα 9 Μαρτίου έως και την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014.
Η  αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως  στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.
Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ www.kdvm-agrafon.blogspot.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων www.dimos-agrafon.gr και σε έντυπη μορφή στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων ολόκληρου του Δήμου, ανάλογα με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χρυσαφογεώργου Ειρήνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ στο τηλ. 6973063934 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdvm.agrafon@gmail.com και Αρωνιάδα Ελένη-Ευαγγελία, Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου στον τομέα Παιδείας, Πολιτισμού & Επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 22373 51318 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimos-agrafon.gr