Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Επιστολή Α. Μπόμπα προς κ. Κλεομένη Λάππα αντιδήμαρχο Δήμου Καρπενησίου.

Κύριε Λάππα, ενθυμούμαι την προ περίπου ένα χρόνο αντιπαράθεσή σας με την κ. Καλλιόπη Κανακάκη σε σχέση με την διαμόρφωση του χώρου φύλαξης των αδέσποτων σκύλων του Δήμου και των συνθηκών διαμονής τους.

Θυμάμαι τις δεσμεύσεις σας για κάποιες στοιχειώδεις παροχές και έργα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και τη διευκόλυνση της δουλειάς των εθελοντών /ντριών.
Παράλληλα ο Δήμος είχε αποφασίσει την ενημέρωση των δημοτών για τα αδέσποτα και δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε στειρώσεις.
Επισκέφτηκα πρόσφατα τον χώρο «προσωρινής φύλαξης» και διαπίστωσα ότι ένα μέρος από τα εξαγγελθέντα υλοποιήθηκε με μικρές ή μεγάλες τεχνικές ατέλειες. Επίσης πληροφορήθηκα ότι ο Δήμος παρέχει σταθερά τις τροφές στα ζώα και καλύπτει τη δαπάνη για εμβόλια και φάρμακα.
Κύριε Λάππα, σαν τεχνικός θεωρώ ότι οι απομένουσες εργασίες δηλ.
1)Περίφραξη περιμετρικά του χώρου ώστε να μπορούν να προαυλίζονται τα ζώα και να μη «στοιβάζονται»  25 ζώα σε ένα χώρο 30-40 τ.μ.
2)Κατασκευή βόθρου (όπως άλλωστε προβλέπεται από τον υγιειονομικό κανονισμό για τα ζώα)
3)Διαμόρφωση του δαπέδου ώστε να επιτευθούν κατάλληλες κλίσεις για την αποχέτευση των στερεών και υγρών λυμμάτων στο βόθρο. Παράλληλα πρέπει να κλείσουν οι γούρνες που δημιουργήθηκαν στα κλουβιά και αποτελούν εστία μόλυνσης του χώρου
δεν είναι δύσκολο να γίνουν, καθόσον δεν είναι σημαντικό το κόστος τους. Επιπλέον  θα ολοκληρωθεί έτσι ένα έργο που θα  αποδείξει  ότι ο Δήμος είναι συνεπής στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του.
Κύριε Λάππα, γνωρίζω τη νοοτροπία των ανθρώπων και τη συμβολή τους στην αύξηση του αριθμού των αδέσποτων καθώς και τον τρόπο που τους συμπεριφέρονται.
Επίσης γνωρίζω και τη δική σας ευαισθησία για τα αδέσποτα, όπως εκφράστηκε μέσα από την επιστολή σας προς την κ. Κανακάκη, καθώς και την αναγνώριση εκ μέρους σας της προσπάθειας των εθελοντών/ντριών να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες (τροφή, καθαριότητα κ.λ.π.) αυτών των ζωντανών.
Θεωρείστε λοιπόν ότι η κάθε βοήθεια που θα προσφέρετε στο έργο αυτών των εθελοντών/ντριών και στην ποιότητα ζωής των παραπάνω ζώων θα εκτιμηθεί από μεγάλο μέρος εθαίσθητων πολιτών της πόλης μας.
΄Αλλωστε, όπως έγραψε και ο μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όλα τα πλάσματα της γης είναι δημιουργήματα του Θεού.
             
Με εκτίμηση
 Ανδρέας Μπόμπας
       Πολιτικός Μηχανικός