Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Τροπολογία Κοντογεώργου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις

Μετά από πρωτοβουλία 17 Βουλευτών, συμπεριλαμβανομένου και του Βουλευτή Ευρυτανίας, κατατέθηκε στις 30-4-2014 τροπολογία, κατά την οποία προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 103 του δασικού κώδικα  (ν.δ. 86/69) που ρυθμίζει την βοσκή εντός δασών, δασικών εκτάσεων και επικοιστικών χορτολιβαδικών εκτάσεων. 


Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στα πλαίσια της συζήτησης του σχεδίου νόμου "Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός Καταστήματος" του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό και επίκειται να ψηφισθεί απόψε.
Η τροπολογία αυτή λύνει χρόνια προβλήματα των βοσκών και καθιστά ευκολότερη την εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.