Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Σοβαρές καταγγελίες από την Αντιδήμαρχο Αγράφων Βάσω Φεγγούλη για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του άρθρου 65 παράγραφος 5 του Ν. 3852/2010 και άλλων θεμάτων

Σοβαρές καταγγελίες για την μη εφαρμογή του Νόμου από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, κατέθεσε η Αντιδήμαρχος Βάσω Φεγγούλη, η οποία ζήτησε να μη συζητηθούν στην τελευταία συνεδρίαση  του Δ.Σ. θέματα που δεν είχαν την μορφή του επείγοντος, με βάση το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,
που προβλέπει έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, αλλά και για το γεγονός ότι καταχωρήθηκε ως εισηγήτρια σε συγκεκριμένα θέματα χωρίς να είναι η ίδια συντάκτρια των εισηγήσεων.
Έχει χαθεί για τα καλά η μπάλα στον Δήμο Αγράφων. Αυτό αποδείχτηκε με το πιο πασιφανή τρόπο κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε την περασμένη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση, από την οποία απουσίαζε για τους δικούς του λόγους ο απερχόμενος Δήμαρχος Δημήτρης Τάτσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Δημητρόπουλος, μη τηρώντας επί της ουσίας το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, που ρητά αναφέρει ότι έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, προχώρησε σε Συνεδρίαση του Οργάνου με θεματολογία που δεν είχε την μορφή του επείγοντος και κυρίως με κάποια θέματα που αφορούσαν κατανομές χρηματοδοτήσεων.
Η κ. Φεγγούλη με την έναρξη της συνεδρίασης ζήτησε από το Προεδρείο το λόγο και στην τοποθέτησή της έκανε ιδιαίτερη μνεία στον μείζον αυτό θέμα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι με την ισχύουσα Νομολογία, το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μήνα πριν τις εκλογές και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης, θα αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, όπως σε μια θεομηνία ή κάποιο θέμα που αν δεν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου κλπ και όχι π.χ. για τον προγραμματισμό μίας ανάπλασης πλατείας, ή για προμήθειες και κατανομές χρηματοδοτήσεων. Τέλος η κ. Φεγγούλη ζήτησε εξηγήσεις γιατί μπήκε εισηγήτρια σε θέματα χωρίς να ερωτηθεί και στο μέσο της συνεδρίας αποχώρησε εκφράζοντας την εν γένει απογοήτευσή της για τα συμβαίνοντα στο Δ.Σ.
Πάντως είναι απορίας άξιο γιατί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κράτησε αυτή τη στάση, τη στιγμή που ο Νόμος είναι ξεκάθαρος και δεν χρειάζεται ειδική ερμηνεία. Το ίδιο αφορά και τους Δ.Σ. της συμπολίτευσης καθότι κανένας δεν διαφοροποιήθηκε επί του ζητήματος και κυρίως από τις συχνές παρεμβάσεις του αρχηγού της Αντιπολίτευσης που έκανε αναφορά στα άρθρα του Κώδικα και του Ν. 852/2010. Αν ότι έγινε, έγινε από άγνοια του Κώδικα, άπαντες είναι αδικαιολόγητοι, γιατί δεν επιτρέπεται Δ.Σ. να μην γνωρίζει τα αυτονόητα. Αν όμως έγινε για άλλους λόγους, τότε το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και η Αντιδήμαρχος κοινοποίησε στην γενική γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας την επιστολή- παρέμβασή της με την οποία ζητά την τήρηση του Νόμου και ταυτόχρονα υπέβαλε την παρίτησή της από τη θέση της
Αναπληρώτριας του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό καθότι διαπιστώνετε ότι οι έχοντες λαμβάνειν νομίμως από τον Δήμο, δεν μπορούν να πληρωθούν τώρα, γιατί κάτι τέτοιο δεν το επιτρέπει ο Νόμος. Αυτό όφειλαν οι διοικούντες στον Δήμο να το κάνουν γνωστό στους Δημότες και να μην τους παρασύρουν σε άλλες «λογικές». Όφειλαν οι κρατούντες να ενημερώσουν τους Δημότες και δη αυτούς στους οποίους ο Δήμος οφείλει διάφορα ποσά, ότι με βάση το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, δηλ. μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Επομένως δεν μπορεί το Δ.Σ. με βάση τον Νόμο, να προχωρήσει σε κατανομές και πληρωμές για κανένα θέμα, εκτός και αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη.