Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Την μίσθωση 10 μηχανημάτων προκηρύσσει η ΠΕ Ευρυτανίας

Η ΠΕ Ευρυτανίας με ανακοίνωσή της προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδο¬τικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου  στα όρια του Δήμου Καρπενησίου»  προϋπολογισμού 120.000,00  ΕΥΡΩ  με το ΦΠΑ.
Για τα μηχανήματα που ενδιαφέρεται η ΠΕ Ευρυτανίας είναι για την μίσθωση Αλατοδιανομέα – Λεπίδα για την μίσθωση Διαμορφωτήρα, Ισοπεδωτή (grader) από 120 HP έως 160 HP ,
για την μίσθωση Διαμορφωτήρα, Ισοπεδωτή (grader) από 161 HP έως 180 HP, για την μίσθωση Διαμορφωτήρα, Ισοπεδωτή (grader) από 181 HP και άνω, για την μίσθωση Φορτωτή από 100 HP έως 120 HP, για την μίσθωση Φορτωτή από 121 HP έως 150 HP, για την μίσθωση Φορτωτή από 151 HP έως 170 HP, για την μίσθωση Φορτωτή 171 HP και άνω , για την μίσθωση Εκσκαφέα λαστιχοφόρου 120 HP και άνω, για την μίσθωση Αεροσυμπιεστή 120 κ.π. με δύο κρουστικά.
Σύμφωνα με την προκήρυξη ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20/08/2013 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί στα Γραφεία  της  Δνσης Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2).
Το έργο προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2013 με υπάρχουσα πίστωση 90.000,00 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΤΕ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέφωνο 2237352417, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης  μέχρι και την Παρασκευή 16/08/2013.