Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ

Σε 53 από 53
Εκλ. Τμήματα 100,00%

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 13.471
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 7.872
ΑΠΟΧΗ 5.599 41,56%
ΑΚΥΡΑ 2,55%
ΛΕΥΚΑ 49
ΕΓΚΥΡΑ 7.671

1.ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3.208 41,82%

2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4.463 58,18%