Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΤΣΙΩΛΗΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΤΣΙΩΛΗ