Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συνεδρίασε η Ο.Ε με 8 ευρυτανικά θέματα

Συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά τέθηκαν προς ψήφιση και συζήτηση 39 θέματα, εκ των οποίων τα 8 ήταν ευρυτανικού ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης τμήματος επαρχιακού οδικού δικτύου Ραπτόπουλου - Πρασσιά», προϋπολογισμού 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
με την διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2 στ του ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3481/06., η  Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή διατροφικού επιδόματος, Π.Ε. Ευρυτανίας., η Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:  «Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κλειδί - Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού  50.000,00 € με Φ.Π.Α., Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Μπαγασάκι – Φιδάκια», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.., η Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Στένωμα – Δομιανοί – Αγία Τριάδα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., η Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και η Έγκριση δαπάνης απόδοσης φόρου δωρεάς ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας.