Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Γ’ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Συνεχίζεται το σεμινάριο

Ο Δήμος Καρπενησίου για τρίτη φορά πραγματοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο «Πρώτων Βοηθειών» σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό.

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου, όπου ξεκίνησε τη Δευτέρα 10 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι αύριο Πέμπτη 13 Ιουνίου, κατά τις ώρες 5-9 μ.μ.
Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο μέρη:
1.Θεωρητική εκπαίδευση :
Αναλύονται διεξοδικά τα πρωτόκολλα ενεργειών, έννοιες που χρειάζεται να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος για την σωστή εφαρμογή τους στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και όλα τα βήματα για κάθε περίπτωση στο σωστό χρόνο.
2. Πρακτική εκπαίδευση (Δεξιότητες) :
Στο κομμάτι αυτό όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεωτικά συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πρακτικές δεξιότητες πού παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών, την διάσωση, την ακινητοποίηση και την μεταφορά των θυμάτων, την χρήση πυροσβεστήρα και άλλων σωστικών μέσων.
Μετά το τέλος των Πρακτικών Εξετάσεων θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης, σε όλους τους εκπαιδευόμενους με τηνειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ». Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό που τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης σε διάφορους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς.