Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - Νέες αιτήσεις για Παιδικούς Σταθμούς και Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Καρπενησίου κλείνοντας και το τρίτο εξάμηνο λειτουργίας του  κατάφερε να στηρίξει συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση εξαιτίας των πρωτοφανών συνθηκών φτώχειας και οικονομικής δυσπραγίας που μαστίζουν τη χώρα μας και κατά συνέπεια την τοπική μας κοινωνία.
Η επιτυχία της δράσης αυτής οφείλεται σε συλλογική προσπάθεια και προσφορά αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη στο συνάνθρωπο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι ωφελούμενοι δικαιούνται τις παροχές της δομής αυτής για ένα εξάμηνο. Μετά το πέρας των έξι μηνών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να αξιολογηθεί η  κατάσταση στην οποία βρίσκονται στην παρούσα φάση, με βάση  κοινωνικό οικονομικά κριτήρια.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου χωρίζεται σε δύο εξάμηνα (Ιούλιος – Δεκέμβριος και Ιανουάριος – Ιούνιος).
Η νέα υποβολή  των αιτήσεων ξεκινάει από την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 έως και Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013  οι οποίες θα κατατίθενται στην Επιτροπή Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής (Πρόνοια) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)Αίτηση ενδιαφέροντος
2)Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4)Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής  υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη ΔΟΥ
5)Έντυπο Ε9
6)Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
7)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8)Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας εφόσον πρόκειται για Α.Μ.Ε.Α.
Εκτός από τα βασικά δικαιολογητικά θα συνεκτιμηθούν και άλλα στοιχεία όπως, η συμμετοχή σε άλλο κοινωφελές πρόγραμμα του Δήμου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (δεν θα πρέπει να  ξεπερνά τις 3.000 – 4.000 ευρώ ετησίως), η πολυτεκνία, οι μονογονεϊκές οικογένειες, συνθήκες στέγασης, περιουσιακή κατάσταση, ύπαρξη προβλημάτων υγείας.
Προτεραιότητα θα έχουν όσοι από τους αιτούντες δεν συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 28 Ιουνίου στο νέο Δημαρχείο  για το επερχόμενο σχολικό έτος2013-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε  με την κ. Αγγελική Μπέσσα στο τηλ. 22373 50039.
Γ’   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει πως θα πραγματοποιήσει για Τρίτη φορά επιμορφωτικό σεμινάριο «Πρώτων Βοηθειών» σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου από την Δευτέρα 10 Ιουνίου έως 13 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη κατά τις ώρες 5-9 μ.μ.
Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Δημάρχου από την Τετάρτη 5 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου κατά τις εργάσιμες ώρες.
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22373 50024.
Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο μέρη:
1.Θεωρητική εκπαίδευση :
Αναλύονται διεξοδικά τα πρωτόκολλα ενεργειών, έννοιες που χρειάζεται να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος για την σωστή εφαρμογή τους στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και όλα τα βήματα για κάθε περίπτωση στο σωστό χρόνο.
2. Πρακτική εκπαίδευση (Δεξιότητες) :
Στο κομμάτι αυτό όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεωτικά συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πρακτικές δεξιότητες πού παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών, την διάσωση, την ακινητοποίηση και την μεταφορά των θυμάτων, την χρήση πυροσβεστήρα και άλλων σωστικών μέσων.
Μετά το τέλος των Πρακτικών Εξετάσεων θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης, σε όλους τους εκπαιδευόμενους με τηνειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ». Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό που τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης σε διάφορους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς.