Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΗΜΩΣ! Σε Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο μετατράπηκε το Κτήριο του Παλαιού Δασαρχείο

Με ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλη Καραμπά, το έργο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» εντάχθηκε με την Αρ.Πρωτ.4888/14-8-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας στο Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ,
στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και με προϋπολογισμό 499.543,44€ με το ΦΠΑ. H δημοπράτηση του έργου έγινε στις 25/8/2009 και ανέδειξε ανάδοχο την Κοινοπραξία Ι.Αθανασόπουλου - Γ.Χατζόπουλου. Στις 06/10/2009 υπογράφθηκε η αρχική σύμβαση ποσού 489.552,55€ με το ΦΠΑ και με  συμβατική προθεσμία περαιώσεως την 18/02/2011.  Λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ, δόθηκαν στον ανάδοχο τέσσερεις παρατάσεις και η εργολαβία ολοκληρώθηκε στις 30/06/2013.
Στα πλαίσια αυτής της εργολαβίας εκτελέστηκαν αποξηλώσεις, επισκευές και κατασκευές στο κτήριο, όπως Κατασκευή του νέου δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο αποτελεί και τη θεμελίωση του νέου εσωτερικού μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εσωτερικά και εξωτερικά αφού πρώτα τοποθετήθηκαν οι αποχετεύσεις των w.c. και η Κατασκευή εσωτερικών οπτοπλινθοδομών σύμφωνα με τη αρχ. Μελέτη και των εσωτερικών επιχρισμάτων.
Οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ξεκινήσουν στο προσεχές διάστημα, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013, στην ΣΑΕΠ066, το έργο:   «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ». Το έργο με Προϋπολογισμό 120.000,00€ και με υπάρχουσα πίστωση 100.000,00€ για το 2013, θα δημοπρατηθεί σύντονα και οι εργασίες που θα περιλαμβάνονται είναι:
1.Κατασκευή εσωτερικών δαπέδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, από μάρμαρο, πλακάκι, και ξύλο.
2.Τοποθέτηση ξύλινων εσωτερικών κουφωμάτων
3.Τοποθέτηση ειδών υγιεινής
4.Κατασκευή σκελετού ψευδοροφών από γαλβανισμένες μεταλλικές διατομές και ταυτόχρονα κατασκευή των αεραγωγών και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ώστε τελικά οι ψευδοροφές να περιλαμβάνουν όλες σχεδόν τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
5.Κατασκευή γυψοσανίδων
6.Τοποθέτηση θερμομόνωσης εντός του σκελετού του τοίχου
7.Χρωματισμοί
8.Ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων
Μετά το πέρας και της δεύτερης εργολαβίας το κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου θα είναι έτοιμο για χρήση και θα απομένει να κατασκευασθούν οι προθήκες,  ανάλογα με τα εκθέματα που θα τοποθετηθούν στο μουσείο.
Τέλος, να σημειωθεί ότι το έργο είχε ξεκινήσει μετά από προσωπική προσπάθεια του τότε Νομάρχη και νυν Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο.