Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ και ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από ψήφισμα της ολομέλειας της γενικής συνέλευσης του σωματείου μας, νοιώθουμε την ηθική υποχρέωση  να σας ενημερώσουμε για το επερχόμενο μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει  η τοπική κοινωνία μας, στην περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει αλλαγές στο νοσοκομείο του Καρπενησίου και στους εποπτευόμενους φορείς ( Κέντρο Υγείας Δυτ.Φραγκίστας  και Κέντρο  Ψυχικής Υγείας ).

Με αφορμή τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις δημιουργούνται ανακατατάξεις στον Υγειονομικό Χάρτη της Χώρας με διασυνδέσεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις νοσοκομείων και άλλων Υγειονομικών Μονάδων.
Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου έχει φτάσει σε σημείο εξορθολογισμού  των δαπανών του, καθώς και το μεγάλο περιορισμό σπατάλης ιατροφαρμακευτικού και λοιπού υλικού. Επίσης οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου μας και των εποπτευόμενων φορέων του, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο που τους έχει ανατεθεί από την πολιτεία.
Με δεδομένο τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (μορφολογία εδάφους, συγκοινωνιακές δυσκολίες) που καλύπτει το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, το Κέντρο Υγείας Δυτ.Φραγκίστας  και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, σας εφιστούμε την προσοχή και αναμένουμε τις αντιδράσεις σας στις οποιεσδήποτε διαθέσεις της συγκυβέρνησης που θα επιφέρουν στο νοσοκομείο μας μεταφορά ή και κλείσιμο τμημάτων .
Σας παραθέτουμε τα στοιχεία του έτους 2012 όπως αυτά διαφαίνονται από τα επίσημα στοιχεία του esy.net (σύστημα συλλογής στατιστικών δεδομένων του Υπουργείου Υγείας) για να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα από το πραγματικό έργο που δίνουν καθημερινώς όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι .
Νοσοκομείο:
Εξετασθέντες στα τακτικά εξωτερικά Ιατρεία και Τ.Ε.Π.                                                 45.094 άτομα
Νοσηλευθέντες                                    2.586 άτομα
Χειρουργικές επεμβάσεις                       580
Αιμοκαθάρσεις  2.373  (συνεδρίες)     σε 28 άτομα
 Κέντρο υγείας Δυτ. Φραγκίστας :
Εξετασθέντες  στα τακτικά εξωτερικά Ιατρεία και Τ.Ε.Π.                                                 4.903 άτομα
Συνταγογραφήσεις                             6.616 άτομα
Κατ’ οίκον επισκέψεις          230 άτομα
Κέντρο Ψυχικής Υγείας :
Εξετασθέντες  στα τακτικά εξωτερικά Ιατρεία και ψυχοθεραπευτικές εκτιμήσεις – παρεμβάσεις
Άτομα     680
Ευελπιστούμε να συνδράμετε από τη θέση σας, ώστε οι ανησυχίες μας ,σε καμία περίπτωση να μη γίνουν πραγματικότητα, και με γνώμονα τον πολίτη να συνεχίσουμε να παρέχουμε το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία, στον Ευρυτάνα πολίτη και κατ’ επέκταση στην Ελληνική κοινωνία.
Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
    ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ