Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Τιμές πώλησης αμόλυβδης βενζίνης από τα πρατήρια υγρών καύσιμων Νομού Ευρυτανίας στις 14 Μαΐου 2010

Επωνυμία Πρατηρίου Διεύθυνση Εταιρεία Τιμή Αμόλυβδης
1Κλ. Ι. Ευαγγελοδήμου Ο.Ε. Καρπενήσι Β.Ρ. 1,566
2Τσιώνης Σπύρος Καρπενήσι Β.Ρ. 1,565
3Γκιόλιας Θεοφάνης Γρανίτσα Ε.Κ.Ο. 1,579
4Κων. Κολοκύθας και ΣΙΑ Ο.Ε. Δ. Φραγκίστα Ε.Κ.Ο. 1,598
5Αθ. και Κων. Νικόπουλος Ο.Ε. Καρπενήσι Ε.Κ.Ο. 1,559
6Νικόπουλος Χρίστος Καρπενήσι Ε.Κ.Ο. 1,564
7Χορμόβας Θωμάς Καρπενήσι Ε.Κ.Ο. 1,549
8Εμ. Τσιγαρίδας και ΣΙΑ Ο.Ε. Κρέντης AEGEAN 1,590
9Πιπέρας Παν. και Νικόλαος ΟΕ Ραπτόπουλο Ε.Κ.Ο 1,580
10Μάκκας Λάμπρος Παλαιοκατούνα ELIΝOIL 1,562
11Τρίκκας Κων/νος Καρπενήσι JETOIL 1,559
12Ντότσικας Γεώργιος Καρπενήσι SHELL 1,565
13Χονδρός Κων/νος ΑΤΕΕ Καρπενήσι AVIN 1,495