Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Με βάση τη σχετική Νομολογία του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και την προβλεπόμενη διαδικασία ΟΡΙΣΤΙΚΟ - Η Βάσω Φεγγούλη Αναπληρώτρια Δήμαρχος Αγράφων Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ “ΕΒΓΑΛΕ” ΔΗΜΑΡΧΟ !
* Εκτέθηκαν στον Αγραφιώτικο λαό και όχι μόνο, οι εμπνευστές και οι εκφραστές της παραπληροφόρησης, περί άκυρης απόφασης του Δ.Σ.

H 26χρονη Θεολόγος και Δημοσιογράφος, που είναι η πιο νέα Δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, θα ασκεί τα καθήκοντα Δημάρχου Αγράφων για τους επόμενους τρεις μήνες, όσο θα διαρκεί η αργία στην οποία τέθηκε ο Δήμαρχος Δημήτρης Τάτσης. Η κ. Βασιλική Φεγγούλη εξελέγη με 15 ψήφους, έναντι 11 που έλαβε ο κ. Παναγιώτης Παπαδήμος, στην διαδικασία που διεξήχθη την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΣ. στο Κερασοχώρι. Αναπληρωτής αναπληρωτού δημάρχου, εκλέχτηκε η κ. Κοφίνη.
 


Η Αντιδήμαρχος Βάσω Φεγγούλη εκλέχτηκε νέα Δήμαρχος Αγράφων για 4 μήνες, μέχρις ότου επιστρέψει και πάλι στα καθήκοντά του ο Δημήτρης Τάτσης.
Μετά τις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου στο Κερασοχώρι, ορίστηκε Αναπληρωτής Δημάρχου Δήμου Αγράφων έως την λήξη της πειθαρχικής ποινής της αργίας τεσσάρων (4) μηνών του Δημάρχου κ. Τάτση Δημητρίου, η κ. Φεγγούλη.
Χρειάστηκε να επαναληφθεί τρεις φορές η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας μέχρις ότου να βγει ο αναπληρωτής δήμαρχος. Τελικά στον τρίτο γύρω η κ. Φεγγούλη επικράτησε με 15 ψήφους, έναντι 11 που έλαβε ο κ. Παναγιώτης Παπαδήμος.
Η κ. Φεγγούλη επί της ουσίας θα βρίσκεται στη θέση αυτή για 3 μήνες, καθώς ο πρώτος μήνας της ποινής του κ. Τάτση έχει ήδη περάσει, αφού το ΣτΕ αποφάνθηκε στις 8 Αυγούστου 2013, όπου κι από τότε άρχισε να μετράει η ποινή του.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η 26χρονη Βάσω Φεγγούλη είναι η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος στο Νομό Ευρυτανίας και η πρώτη πιο νέα Δήμαρχος σε όλη την Ευρώπη.
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Τα πράγματα έφτασαν ως εδώ όταν η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Κλεάνθη Φουρλίγκα τον Ιούνιο του 2012, με καταγγελίες της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έστειλε στο «σκαμνί» τον κ. Τάτση.
Με την αριθ. ΕΜΠ26/24-05-2013 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή αργίας τεσσάρων (4) μηνών στον Δήμαρχο Αγράφων κ. Δημήτριο Τάτση.
Αν και ο κ. Τάτσης κατέθεσε αίτημα αναστολής της ποινής, με την υπ' αριθμ. 368/08-08-2013 εκδοθείσα απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας , αποφασίστηκε η απόρριψη της αίτησης του κ. Τάτση, για την αναστολή εκτέλεσης της ΕΜΠ26/24-05-2013 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, με το υπ' αριθμ. 1483/172412/11-09-2013 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Ευρυτανίας, κοινοποίησε στο Δήμο Αγράφων την υπ' αριθμ. 368/08-08-2013 εκδοθείσα απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση, ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Δημητρόπουλος συγκάλεσε δημοτικό συμβούλιο, ούτως ώστε να οριστεί ο αναπληρωτής Δήμαρχος βάση τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 89 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο κ. Δημητρόπουλος, αφού ενημέρωσε το σώμα, για το πότε έλαβε το έγγραφο του ΣτΕ με την ποινή του Δημάρχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και αφού διάβασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εκλογή του αναπληρωτή δημάρχου, βάση του άρθρου 89, παρ. 2 του Ν. 3463/06, όπως υποδείχτηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην συνέχεια ζήτησε από το σώμα να ορίσει τριμελή εφορευτική επιτροπή και ομόφωνα αποφασίστηκε η εφορευτική επιτροπή να αποτελείται από ένα δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφήσας παράταξης , έναν δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφήσας παράταξης και ένα δημοτικό σύμβουλο από τους ανεξάρτητους. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι ορίστηκαν για εφορευτική επιτροπή ήταν οι κ. Βελαέτης Δημήτριος, κ. Κίτσος Γεώργιος και κ. Σβερώνης Ταξιάρχης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους 5 Αντιδημάρχους να θέσουν υποψηφιότητα. Οι αντιδήμαρχοι κα. Κοφίνη Αναστασία και ο κ. Τσιώλης Δημήτριος κατέθεσαν με υπεύθυνες δηλώσεις, την μη επιθυμία υποβολής υποψηφιότητας. Ως εκ τούτου συντάχθηκε ψηφοδέλτιο με 3 υποψηφίους για τη θέση του αναπληρωτή Δημάρχου τους κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη, κ. Παπαδήμο Παναγιώτη και κ. Φεγγούλη Βασιλική.
Μετά το πέρας της 1ης ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αυτής από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα οποία ήταν ως εξής:
Ψήφισαν: 26 άκυρα 11 λευκά 7
Έλαβαν: Ζαχαράκης Παναγιώτης 4, Παπαδήμος Παναγιώτης 2, Φεγγούλη Βασιλική 2.
Δεδομένου ότι κανείς δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία ο πρόεδρος, με βάση τα προβλεπόμενα από την σχετική νομολογία, ζήτησε από το σώμα να προβεί σε νέα ψηφοφορία
Μετά το πέρας της 2ης ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αυτής από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ τα οποία ήταν:
Ψήφισαν: 26 άκυρα 0 λευκά 2
Έλαβαν: Ζαχαράκης Παναγιώτης 4, Παπαδήμος Παναγιώτης 8, Φεγγούλη Βασιλική 12.
Δεδομένου ότι κανείς δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να προβεί σε νέα ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε σταυρούς προτίμησης της 2ης ψηφοφορίας.
Μετά το πέρας της 3ης ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα.
Ψήφισαν: 26 άκυρα 0 λευκά 0
Έλαβαν: Παπαδήμος Παναγιώτης 11, Φεγγούλη Βασιλική 15.
Μετά την εκλογή της  κ. Φεγγούλη, ο πρόεδρος κάλεσε τους Αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού του Δ.Σ. , να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή του Αναπληρωτή της Αναπληρώτριας Δημάρχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 89 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
Από τους Αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού του Δ.Σ υποψηφιότητα έθεσε μόνο η κα. Κοφίνη Αναστασία (Αντιδήμαρχος), η οποία και εκλέχτηκε.
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Η εκλογή είχε πολλές εκπλήξεις και η πρώτη ήταν η άρνηση του κ. Τσιώλη να θέσει υποψηφιότητα, κάτι που ήταν παραπάνω από σίγουρο μέχρι το πρωί της Κυριακής. Από την άλλη ο κ. Παπαδήμος, δήλωσε ενδιαφέρον για τη θέση του αναπληρωτή δημάρχου, 2-3 μέρες πριν το δημοτικό συμβούλιο, καθώς τις προηγούμενες μέρες κρατούσε χαμηλό προφίλ. 
Όποιος ξέρει από εκλογικές αναμετρήσεις, θα κατάλαβε πως η μεγάλη έκπληξη της εκλογής, ήταν η σύσσωμη υποστήριξη της Αντιπολίτευσης στο πρόσωπο της κ. Φεγγούλη.
Επίσης, δεν μπορεί να περάσει και απαρατήρητο το γεγονός πως οι δέκα εναπομείναντες σύμβουλοι του πλειοψηφούντος συνδυασμού, χωρίστηκαν στα δύο, με τους μισούς στο τέλος να υποστηρίζουν την κ. Φεγγούλη και τους άλλους μισούς τον κ. Παπαδήμο, ο οποίος όπως φημολογείται στα πηγαδάκια ήταν επιλογή του κ. Δημητρόπουλου, την οποία στήριξε, όπως φάνηκε και η ομάδα των ανεξάρτητων.
Το θέμα όμως είχε και συνέχεια καθότι η εκλογή της κ. Φεγγούλη, φαίνεται πως ενόχλησε κάποιους οι οποίοι από την επομένη, δημιούργησαν ένα περίεργο κλίμα πως η εκλογή είναι άκυρη, καθώς δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Αμέσως δημιουργήθηκε αναστάτωση και πολλοί ήταν εκείνοι που το βράδυ της Δευτέρας προσπάθησαν να γίνουν νομικοί για να ερμηνεύσουν το νόμο.
Παρότι γράφτηκαν και ειπώθηκαν περιέργως πολλά για το θέμα, χθες το μεσημέρι, ανώτερος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Καρπενήσι, με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας δήλωσε πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν σωστή και πως η εκλογή είναι έγκυρη, καθώς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολούθησε ρητώς τις οδηγίες που του δόθηκαν.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Αγράφων και λίγοι είναι εκείνοι που πιστεύουν πως θα γίνει κάτι καλό. Καλώς ή κακώς ο χρόνος που έχει στη διάθεσή της η κ. Φεγγούλη είναι λίγος για να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει κάποια αλλαγή, αλλά αρκετός για να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει στην αποστολή της.
Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τις δηλώσεις τις οποίες παραχώρησε μετά την εκλογή της ως Αναπληρώτρια Δήμαρχος Αγράφων.
«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Δήμο Αγράφων και κυρίως μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μη αναστολής της 4μηνης Αργίας, που επιβλήθηκε στον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Τάτση, το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση τα προβλεπόμενα από την Νομολογία, προχώρησε στην εκλογή αναπληρωτή Δημάρχου για το διάστημα των επόμενων τριών μηνών.
Μετά τη σχετική διαδικασία, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, με όρισε ως την Ασκούσα χρέη Αναπληρωτή Δημάρχου για το μικρό αυτό χρονικό διάστημα που ακολουθεί.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους που μου ανέθεσαν το δύσκολο έργο της αναπλήρωσης της θέσης του Δημάρχου Αγράφων, ιδιαίτερα τώρα σε μια τόσο κομβική και υψίστης σημασίας συγκυρία για τη λειτουργία και τη ζωή του Δήμου μας.
Βασική μου μέριμνα είναι η ομαλή λειτουργία του Δήμου σε όλα τα επίπεδα και κυρίως η επίλυση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που αποτελούν το κυριότερο αγκάθι στη διοίκηση του Δήμου.
Για αυτό το λόγο ζητώ για μία ακόμη φορά τη στήριξη και την αρωγή όλων των Δημοτικών Συμβούλων για το καλό του Δήμου μας.
Όλοι μαζί, γιατί στον Δήμο Αγράφων δεν περισσεύει κανένας».