Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Άρης Τασιός Υποψ. Αντιπεριφερειάρχης - “Είναι μοναδική μας ευκαιρία να έχουμε Ευρυτάνα Περιφερειάρχη”

Ένας νέος άνθρωπος γεμάτος με όρεξη για να προσφέρει στον τόπο του και με αποδείξεις πως ξέρει να δουλεύει και στα δύσκολα να τα βγάζει πέρα με επιτυχία, είναι ο Άρης Τασιός, ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας με το Συνδυασμό του Υποψηφίου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, του δικού μας Κώστα Μπακογιάννη «Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας». 
Ο Άρης Τασιός παραχώρησε στον ΕΠ συνέντευξη στην οποία αναλύει τις προτεραιότητές του για την επόμενη περίοδο, εφόσον ο κόσμος με τη ψήφο του τους δώσει την εντολή να τον υπηρετήσουν από τη θέση ευθύνης του Αντιπεριφερειάρχη, όπως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και για το τι ακριβώς συνίσταται για την Ευρυτανία. 

Ο κ. Τασιός στη συνέντευξή του μας δήλωσε πως είναι μοναδική ευκαιρία η Ευρυτανία να έχει Ευρυτάνα Περιφερειάρχη και η πρόταση του Κώστα Μπακογιάννη για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλά και για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας αποτελεί μια πλήρως κοστολογημένη πρόταση που εκτείνεται σε βάθος 5ετίας με συγκεκριμένο όραμα. 
Όλα αυτά και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα στη συνέντευξη που ακολουθεί:


Κύριε Τασιέ από ότι βλέπουμε στο πρόγραμμά σας έχετε ήδη ξεκινήσει τις περιοδείες σας καλύπτοντας σχεδόν τον μισό Νομό. Ποια τα προβλήματα που σας γνωστοποιούν οι κάτοικοι μέχρι στιγμής; 
Είναι αλήθεια ότι ο Νομός μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Από την μέχρι στιγμής επαφή μου με τους κατοίκους της περιοχής, πέρα από το πρόβλημα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης που αποτελούν γενικότερα  προβλήματα για τη Στερεά Ελλάδα, ιδιαίτερα προβλήματα από την επίσκεψή μου στα Άγραφα που μου έχουν τεθεί, αφορούν τις ελλείψεις έργων υποδομής και ιδιαίτερα τα θέματα προσβασιμότητας, τις ελλείψεις βοηθητικών υποδομών κυρίως στον κτηνοτροφικό και γεωργικό τομέα και σε ορισμένες περιπτώσεις την απουσία αγροτικών ιατρών. Επιπλέον, όμως και πάνω από τα ανωτέρω προβλήματα σημαντικό θέμα για την περιοχή αποτελεί η γενικότερη γεωγραφική και οικονομική της απομόνωση, η αποξήλωση του πληθυσμού της και η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η γήρανση του ενεργού πληθυσμού αλλά και η υπανάπτυξη στους βασικούς τομείς. Για να είμαστε λοιπόν χρήσιμοι στο τόπο μας, από όποια θέση ευθύνης τυχόν αναλάβουμε στην επόμενη πενταετία, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δίνουμε λύσεις σε όλα τα ανωτέρω προβλήματα.

Ποιες είναι λοιπόν οι προτεραιότητες σας για την επόμενη περίοδο, όσον αφορά την αναπτυξιακή σας στρατηγική;
Προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο αναμφισβήτητα θα αποτελέσει η καταπολέμηση της ανεργίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής. Θα πρέπει απαραιτήτως τα δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες για να δώσουμε ευκαιρίες απασχόλησης κυρίως στους νέους που μαστίζονται από την ανεργία. 
Βασικά λοιπόν σημεία της αναπτυξιακής μας στρατηγικής θα είναι:
•Η δημιουργία ενός δικτύου προστασίας για τους αδύναμους, με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
•Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η προσαρμογή της παραγωγής στα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις της αγοράς. 
•Η λήψη μέτρων ώστε να σταθεροποιηθεί η τοπική οικονομία και να γίνει εφικτή η προσέλκυση επενδύσεων. 
•Η υλοποίηση έργων υποδομών, ώστε να ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο, να αναβαθμιστούν οι υποδομές υγείας και να εκτελεσθούν έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης,     
•Η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Ευρυτανίας με μια τουριστική πολιτική, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και στόχους. 
•Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. 

Από  ότι μας λέτε έχετε ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα για την νέα προγραμματική περίοδο . Σε τι ακριβώς συνίσταται αυτό για την Ευρυτανία;
Το πρόγραμμά μας για την Ευρυτανία, όσον αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο θα κινηθεί βασικά σε τρία διαφορετικά επίπεδα. 
Καταρχήν όπως και στους υπόλοιπους Νομούς έτσι και στην περιοχή μας θα λειτουργήσουν δομές στην Περιφέρεια για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, το Κέντρο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας, και για την προσέλκυση επενδύσεων, η δομή «Invest in Continental Greece». Και οι δυο αυτές δομές ευελπιστούμε ότι θα προσφέρουν τόσο στην καταπολέμηση της ανεργίας όσο και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας της περιοχής.
Δεύτερον στην περιοχή μας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα θέματα προσβασιμότητας, τόσο στην βελτίωση του εσωτερικού οδικού μας δικτύου όσο και στην σύνδεσή μας με τους άλλους όμορους Νομούς. Φυσικά προτεραιότητα για εμάς αποτελεί ο δρόμος Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο. Η δε οδική μας σύνδεση με τους άλλους όμορους Νομούς, ειδικά για τα σημεία που υπάρχουν οι διανοίξεις και δεν απαιτούνται επιπλέον περιβαλλοντικές μελέτες, είναι εφικτό το θέμα να αντιμετωπιστεί με τα ετήσια τεχνικά προγράμματα, που πρέπει να επαναλειτουργήσουν, αλλά και με τις ΣΑΕ της Περιφέρειας (πχ Βραγγιανά – Έλατος – Όρια Νομού Καρδίτσας, Άγραφα – Αγία Κυριακή, Τροβάτο – Όρια Νομού Καρδίτσας, κλπ)
Τρίτον η περιοχή μας θα διεκδικήσει ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο εκμεταλλευόμενη τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου (τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις) τόσο από το Περιφερειακό όσο και από τα Τομεακά Προγράμματα. Το σχέδιο αυτό θα παντρεύει ιδιωτικές με δημόσιες επενδύσεις και θα έχει σαν επίκεντρο τον τουριστικό τομέα (εναλλακτικό τουρισμό, αξιοποίηση Λίμνης Κρεμαστών, αξιοποίηση ΧΚΚ, κλπ) με ισότιμη υποστήριξη από τον πρωτογενή – αγροτοδιατροφικό τομέα, και σύνδεση των δύο τομέων με μικρή μεταποιητική – δευτερογενή δραστηριότητα, κυρίως στο τομέα της τυποποίησης.
Πραγματικά θεωρώ ότι με σωστό προγραμματισμό, και συγκεκριμένη στοχοθεσία το 2020 μπορούμε να δούμε μια άλλη Ευρυτανία.   

Ποιο το μήνυμα σας για τις εκλογές;
Οι εκλογές αυτές αποτελούν κατά την γνώμη μου μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρυτανία η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Είναι μοναδική μας ευκαιρία να έχουμε Ευρυτάνα Περιφερειάρχη. Η πρόταση του Κώστα Μπακογιάννη για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλά και για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας αποτελεί μια πλήρως κοστολογημένη πρόταση που εκτείνεται σε βάθος 5ετίας με συγκεκριμένο όραμα, προγραμματισμό και μεθοδολογία ώστε η πρόταση αυτή να είναι εφικτή και λειτουργική οικοδομώντας την Ευρυτανία του μέλλοντος.

Κλείνοντας θα θέλαμε τις ευχές προς τους Ευρυτάνες για το Πάσχα.
Από τα Άγια Πάθη και την κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας ως τη λυτρωτική νύχτα της Ανάστασης ,το Πάσχα σηματοδοτεί πάντα την μετάβαση και την έξοδο απο το σκοτάδι στο φως.
Ας κατανοήσουμε όλοι το βαθύ μήνυμα των ημερών .
Ας παλέψουμε ως άτομα και ως πολίτες να αντιμετωπίσουμε την ζωή με μια άλλη οπτική .
Ας κατακτήσουμε μια άλλη συλλογική και εθνική προοπτική.
Εύχομαι υγεία και χαρά σε όλους.