Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Τους ρωτάμε για τη Στερεά - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γιατί ένα ερωτηματολόγιο;

Η Στερεά Ελλάδα είναι μια περιφέρεια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μεγάλες ανισότητες, δυσκολίες και δυνατότητες. Βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, διασχίζεται από τα μεγάλα μεταφορικά, ενεργειακά και υδρευτικά δίκτυα, έχει αναλάβει τον κύριο ρόλο υποστήριξης της μητρόπολης, φιλοξενεί την εντονότερη μεταλλευτική και βιομηχανική δραστηριότητα, έχει σημαντική αγροτική παραγωγή και τουριστικούς πόρους.

Η ειδική αυτή θέση της Στερεάς, αντί να εξασφαλίζει πλεονεκτήματα για τους πολίτες της, έχει ως κύριο αποτέλεσμα ιδιαίτερα στις συνθήκες της κρίσης,  την όξυνση της εκμετάλλευσης και της υποβάθμισης φυσικών και ανθρώπινων πόρων.
Έχει λοιπόν αξία, ιδιαίτερα για θέματα για τα οποία η αιρετή περιφέρεια έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει ή να παρέμβει, να αναδειχθούν με την ευκαιρία του δημόσιου διαλόγου ενόψει των εκλογών και να γίνουν γνωστές οι θέσεις των υποψηφίων σήμερα, που αφορούν δεσμεύσεις για την αυριανή περιφερειακή αρχή και το περιφερειακό συμβούλιο.

Ποιοι ρωτούν;
Σύλλογοι, κινήσεις και ομάδες πολιτών που ασχολούνται με τοπικά προβλήματα, κυρίως με θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών μας. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα, αφορούν ευρύτερες περιοχές και ομάδες πολιτών. Κάθε συλλογικότητα υπογράφει την /τις ερωτήσεις της.
Το ερωτηματολόγιο θα είναι μια δυναμική διαδικασία. Μέσα από τη δημοσιοποίησή του μπορεί να εμπλουτισθεί και με δεύτερο και τρίτο κύκλο ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις και  οι απαντήσεις θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο : www.ask4Sterea.blogspot.gr και όσοι θέλουν να υποβάλλουν νέες ερωτήσεις μπορούν να τις στέλνουν στο ask4Sterea@gmail.com

Οι ερωτήσεις στους 
Υποψ. Περιφερειάρχες 
για την Ευρυτανία 

Ευρυτανία
1.Πως σκοπεύετε να διαφυλάξετε τους ορεινούς όγκους που ορίζονται νοητά από τους πόλους Λαμία-Καρπενήσι-Άμφισσα, δεδομένου ότι αυτοί οι ορεινοί όγκοι είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος με «απείραχτη φύση» (ακόμα σε μεγάλο βαθμό) και μακρά παράδοση και ιστορία αειφορικής συνύπαρξης ανθρώπου-φύσης, με δεδομένο τον χαρακτηρισμό τους ως ΠΑΠ2 με κριτήριο το επενδυτικό ενδιαφέρον των εταιρειών και την πληθυσμιακή αποψίλωσή τους; από την ΚΙΝΗΣΗ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος και την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας

Τεκμηρίωση : Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός αιτήσεων και αδειοδοτήσεων πολλές από τις οποίες έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της περιφέρειας Στερεάς για εκατοντάδες εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών (ΒΑΠΕ και Υ/ΗΣ) . Σε συνδυασμό με τις πιέσεις των νέων εξορύξεων στην Οίτη και στη Γκιώνα αλλά και σε άλλα σημεία της Στερεάς, το παρθένο φυσικό περιβάλλον και οι ορεινοί όγκοι, δάση και ποτάμια, απειλούνται με μη αντιστρεπτές καταστροφές. Μονάχα με γενναίες αποφάσεις θεσμικής κατοχύρωσης και χαρακτηρισμού ζωνών προστασίας η τοπική εξουσία (Περιφέρεια) μπορεί να οχυρώσει το φυσικό της κεφάλαιο απέναντι στις άνωθεν επεμβάσεις. Τι προτίθεσθε να κάνετε;

2.Τι σκοπεύετε να κάνετε για να εκπονηθούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και να καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης όπως η νομοθεσία προβλέπει για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, δεδομένου ότι για τις περισσότερες περιοχές όπως  η Γκιώνα, ο Τυμφρηστός, τα Άγραφα και τα Βαρδούσια τέτοιες μελέτες και σχέδια δεν έχουν γίνει;  από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας και την ΚΙΝΗΣΗ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος

Για όλη τη Στερεά
3.Θα υπάρξει μέριμνα από την Περιφέρεια για την στήριξη των κτηνοτρόφων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες; Θα υπάρξει ενημέρωση και εκπαίδευση προς τους νέους αλλά και προς τους παλαιότερους αγρότες για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης; Ποιες είναι οι καινοτόμες ενέργειες που θα προωθηθούν ώστε να υπάρξει μελλοντική ανάπτυξη και όχι μεγαλύτερη συρρίκνωση στον κλάδο των αγροτών; από ομάδα κτηνοτρόφων Δωρίδας

4.Ποια μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε για να φέρετε πιο κοντά τους πολίτες στην Περιφέρεια και να ενισχύσετε τη διαφάνεια και τη δημοκρατία; Συγκεκριμένα:

Α. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να ενισχύσετε τον κοινωνικό έλεγχο και την συνεργασία της περιφέρειας με τους πολίτες; Πως αποτιμάτε το έργο του «Συνηγόρου του πολίτη και της επιχείρησης» στην περιφέρεια Στερεάς;

Β. Τι σκοπεύετε να αλλάξετε στη λειτουργία των επιχειρήσεων της περιφέρειας που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα πελατειακών σχέσεων και διαπλοκής;

Γ. Σχεδιάζετε μέτρα (και ποιά) για να διευκολύνετε τη δημοκρατική λειτουργία του περιφερειακού συμβουλίου και των παρατάξεων;

Δ. Σε κάθε πρώην νομό προβλέπεται ένα μονοπρόσωπο όργανο ο αντιπεριφερειάρχης. Προτίθεστε να ενισχύσετε την ενημέρωση και τον έλεγχο των πολιτών, των φορέων και των περιφερειακών παρατάξεων στον/στην αντιπεριφερειάρχη;

(Από το Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς)

5.Θα καταργήσετε ή όχι την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας; Αν όχι, θα συνεχίσουν να έρχονται για γνωμοδότηση όλα τα σημαντικά περιβαλλοντικά και χωροταξικά θέματα σε μια μικρή επιτροπή με συγκεκριμένους περιφερειακούς συμβούλους; Πως σκοπεύετε να λειτουργήσετε τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.);  από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας και την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος

6.Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τον προβληματικό έλεγχο των ΜΠΕ όλων των έργων στην Περιφέρεια; (ανεπαρκής αριθμός ειδικών επιστημόνων, μη λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας ελέγχου, πολλές μελέτες για αξιολόγηση), ώστε να εξασφαλίζεται επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο αποτέλεσμα ;από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

7.Πώς προτίθεστε να δράσετε, σε συνεργασία με συλλογικότητες, φορείς, κινήσεις πολιτών κ.λ.π. ώστε να αποτραπούν πλειστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσίας πολιτών που αδυνατούν να ανταποκριθούν σε δυσβάσταχτες οικονομικές απαιτήσεις τραπεζών ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

8.Πώς προτίθεστε να δράσετε ώστε να μην δημιουργηθούν Ειδικές Οικονομικές Ζώνες στην Περιφέρεια ; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους

9.Προτίθεστε να δράσετε ώστε να αποτρέψετε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση δημόσιου αγαθού ή δημόσιας περιουσίας στην Περιφέρεια και αν ναι, με ποιο τρόπο ; Θα αναλάβετε δράση κατά της παραχώρησης των εθνικών δρόμων σε ιδιώτες για επιβολή διοδίων; Από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους και το Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς.