Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου & Κ. Υγείας Ευρυτανίας (ΕΙΝΚΥΕ)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4
Καρπενήσι, 10/1/2011

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσφατες αποφάσεις της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης που αφορούν άμεσα τη λειτουργία και την ύπαρξη των υγειονομικών δομών του ΕΣΥ στην ορεινή περιοχή μας (χαρακτηρισμένη ως άγονη και προβληματική περιοχή Α΄ κατηγορίας) μας ανάγκασαν να απευθυνθούμε στον Ευρυτανικό λαό και στις τοπικές αρχές και δομές, ζητώντας την έμπρακτη στήριξη του Νοσοκομείου και των υπόλοιπων υγειονομικών σχηματισμών.
Με το Ν.3896/2010 που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και τα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία που υπάγονται σ’ αυτό μετακινήθηκαν από τη Γ΄ Ζώνη Εφημέρευσης στην Β΄ ζώνη . Αυτό πρακτικά σημαίνει σε πρώτη φάση την άμεση μείωση των εφημεριών που εκτελούνται από τους επιμελητές ειδικούς γιατρούς από 11 μέρες το μήνα σε 7 (δηλαδή μείωση κατά 36%) . Το γεγονός αυτό οδηγεί σε έκπτωση της εφημεριακής κάλυψης του Νοσοκομείου και του Κ. Υγείας Δ. Φραγκίστας και κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή του πληθυσμού της προβληματικής περιοχής μας, στην οποία οι μετακινήσεις είναι πάντα δύσκολες και πολλές φορές εξαρτώνται και από τις καιρικές συνθήκες, ενώ οι αποστάσεις που πρέπει να καλύπτουν ασθενείς και ασθενοφόρα δεν είναι δυνατό να εκτιμώνται μόνο με τα χιλιόμετρα, αλλά κυρίως με το χρόνο που απαιτείται για τη διάνυσή τους.
Επί πλέον με απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, μετακινήθηκε ήδη στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας η νεοπροσληφθείσα στο Νοσοκομείο μας Επιμελήτρια Β΄ Παιδιατρικής για την κάλυψη των εκεί αναγκών. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει την ήδη προβληματική κάλυψη των εφημεριών του Νοσοκομείου με έλλειψη Παιδιάτρου για αρκετές μέρες το μήνα. Να σημειωθεί ότι, ενώ στην απόφαση μετακίνησης της ιατρού αναφέρεται ότι «τα έξοδα μετακίνησης, η ημερήσια αποζημίωση – διαμονή και οι εφημερίες της ανωτέρω ιατρού θα βαρύνουν το Γ.Ν. Λαμίας», σε επικοινωνία με την ενδιαφερόμενη μας αναφέρθηκε ότι, πλην των εφημεριών, αυτό δεν είναι δυνατό, γιατί το νοσοκομείο μετακίνησης (Λαμίας) και το νοσοκομείο προέλευσης (Καρπενησίου) απέχουν λιγότερο από 120 km! Αυτό εξαναγκάζει έναν άνθρωπο είτε να μετακινείται καθημερινά οδικώς σε διαδρομή κατά το 1/3 ορεινή 150 km (πήγαινε-έλα) είτε να πληρώνει διπλή διαμονή σε Λαμία – Καρπενήσι!
Η νομοθεσία επιτρέπει στην Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, τη συνένωση νοσοκομείων, μετακίνηση προσωπικού, κατάργηση και συγχώνευση τμημάτων κλπ., με αποτέλεσμα να έχουμε βάσιμες υπόνοιες ότι στο προσεχές μέλλον με βάση και τα όσα αναγγέλλονται από τον Υπουργό Υγείας το Νοσοκομείο μας κινδυνεύει είτε να καταργηθεί υποβιβαζόμενο σε Αστικού Τύπου Κέντρο Υγείας είτε να συρρικνωθεί από πλευράς αριθμού εργαζομένων, ποσότητας και ποιότητας υπηρεσιών. Ο σχετικός διάλογος αναμένεται να διεξαχθεί μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου και οι αποφάσεις θα ληφθούν τον Ιούλιο 2011 . Ήδη ο Διοικητής του Νοσοκομείου, μας ενημέρωσε ότι, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου μας μειώθηκε από το αίτημα των 4,6 εκ. € σε 2,7 εκ. (σχεδόν 50%) και παράλληλα ανακοίνωσε μειώσεις των αντιδραστηρίων για εξετάσεις αίματος πάνω από 60% και για ορθοπεδικά χειρουργικά υλικά πάνω από 70%. Αν αυτά δεν αποτελούν συρρίκνωση παροχής υπηρεσιών, τότε τι είναι;
Ήδη το Νοσοκομείο μας λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό χάρις την εθελοντική – και πέραν των υπηρεσιακών υποχρεώσεων – προσφορά γιατρών, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται με τις πρόσφατες αποφάσεις και ρυθμίσεις και πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την επακόλουθη συρρίκνωση – υποβάθμιση του Νοσοκομείου και των σχηματισμών που υπάγονται σ’ αυτό. Στους «διαδρόμους» έντονα κυκλοφορεί η φήμη ότι το Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας «είναι τελειωμένο». Η άγονη και προβληματική περιοχή της Ευρυτανίας που ήδη έχει βιώσει και βιώνει την απώλεια της βιομηχανίας της, την υποβάθμιση και συρρίκνωση του ΤΕΙ της, τη συρρίκνωση των Δημόσιων Υπηρεσιών της χωρίς παράλληλη μείωση των προβλημάτων της (αντίθετα τα βλέπει να διογκώνονται) δεν θα αντέξει και την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
Καλούμε όλους τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς της Ευρυτανίας να συνδράμουν και να δράσουν άμεσα και αποφασιστικά ώστε:
1)Το Νοσοκομείο και οι δορυφορικοί του υγειονομικοί σχηματισμοί να επιστρέψουν άμεσα στην Γ΄ ζώνη εφημερίας.
2)Η μετακινηθείσα Παιδίατρος να επιστρέψει άμεσα στη θέση που διορίστηκε στο Νοσοκομείο μας.
3)Να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι προσλήψεις του εγκριθέντος προσωπικού, ιατρικού και μη.
Και επί πλέον:
Να μη γίνει πράξη η συρρίκνωση του Νοσοκομείου και των Υπηρεσιών Υγείας στη ορεινή Ευρυτανία, γεγονός που θα έχει επίπτωση στη ζωή μας, στον τουρισμό μας και στον αριθμό του πληθυσμού μας!
•ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΑΣ!
•ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ!
•ΝΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ!
•ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ!
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΙΝΚΥΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ!
{Ακολουθούν 28 υπογραφές}