Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Στοπ στην προσωποκράτηση εμπόρων για μικρά χρέη


Τέλος στην προσωπική κράτηση για εμπορικά χρέη βάζει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της πολιτικής δίκης, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ύστερα από δημόσια διαβούλευση.
Με το ίδιο νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις για τη διαφάνεια στη διενέργεια των πλειστηριασμών, με στόχο την καταπολέμηση των κυκλωμάτων που λυμαίνονται το χώρο, αλλά και ρυθμίσεις για την ταχύτερη επίλυση των διαφορών στα πολιτικά δικαστήρια (εργατικές, οικογενειακές, περιουσιακές κ.λπ.).

Η νομοθετική παρέμβαση για την προσωποκράτηση κρίθηκε αναγκαία διότι παρά την κατάργησή της για χρέη προς το Δημόσιο και την κύρωση από τη χώρα μας του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που προβλέπει ότι «κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση», τα δικαστήρια συνέχιζαν να εκδίδουν αποφάσεις που διατηρούσαν σε ισχύ το θεσμό της προσωποκράτησης κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις.
Τη μόνη δυνατότητα που αναγνώριζαν για να μην επιβληθεί η προσωποκράτηση ήταν να αποδείξει ο έμπορος-οφειλέτης ότι βρίσκεται σε πλήρη οικονομική αδυναμία.
Χιλιάδες εκκρεμείς φοροδίκες
Ωστόσο διατηρείται η προσωπική κράτηση για απαιτήσεις από αδικοπραξίες (π.χ. σωματικές βλάβες, ζημιές κ.λπ.) ή στις περιπτώσεις, όπως είναι η άρνηση του γονέα να παραδώσει το τέκνο στον άλλο, για τις οποίες προβλέπεται κατώτατο όριο επιβολής του μέτρου τα 30.000 ευρώ.
Οι νέες τροποποιήσεις που έγιναν στο νομοσχέδιο προβλέπουν:
- Την απαλλαγή των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων από την υποχρέωση να πληρώνουν τα νέα αυξημένα παράβολα (για προσφυγές, εφέσεις κ.λπ.) που θεσμοθετήθηκαν από την αρχή του χρόνου και για φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν πριν από το 2011. Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, αφού χιλιάδες εκκρεμείς φοροδίκες αναβάλλονταν λόγω της οικονομικής αδυναμίας των φορολογουμένων να καταβάλουν τα παράβολα.
- Την επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές (στις αγωγές, δηλαδή, που γίνονται προκειμένου να αναγνωριστεί από τα δικαστήρια δικαίωμα αποζημίωσης). Το μέτρο έχει κυρίως εισπρακτικό χαρακτήρα, αφού, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα και θα αποτρέψει την κατάθεση αβάσιμων αγωγών.
Οσον αφορά τους πλειστηριασμούς, προβλέπεται η υποχρεωτική δημοσίευση σε δημόσια ιστοσελίδα των στοιχείων για όλους τους πλειστηριασμούς που πρόκειται να διενεργηθούν στη χώρα, ενώ ορίζεται ότι μετά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών, οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού (και όχι έπειτα από μισή ώρα) ο οποίος, μετά την ολοκλήρωσή τους, προβαίνει στην κατακύρωση. Το μισάωρο που μεσολαβούσε άφηνε ανοιχτό το πεδίο για αθέμιτες συναλλαγές.
Με άλλες διατάξεις καταργείται το δικαίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ασκεί αναιρέσεις κατά αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που δικαιώνουν συμβασιούχους, ενώ διευρύνεται η υλική αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων στις 20.000 από 12.000 ευρώ και των Μονομελών Πρωτοδικείων στις 120.000 από 20.000 ευρω. Στα Πολυμελή Πρωτοδικεία θα εκδικάζονται υποθέσεις με οικονομικό αντικείμενο των 120.000 ευρώ.
Συμβιβαστική επίλυση διαφορών
Συγχρόνως ενισχύεται ο θεσμός της συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους να προσφεύγουν στην εξωδικαστική επίλυση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ακόμη κι αν η υπόθεση εκδικάζεται ύστερα από έφεση. Ορίζεται επίσης και το θεσμικό πλαίσιο για την κατάθεση και επίδοση δικόγραφων με ηλεκτρονικά μέσα.
Η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί στην πράξη και θα ισχύσει μετά την έκδοση ειδικού προεδρικού διατάγματος που θα ορίζει και τις λεπτομέρειες. *