Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Ενέργειες Καραμπά για την μη περικοπή του επιδόματος προβληματικών περιοχών Από το Φεβρουάριο με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η Ευρυτανία να παραμείνει στις δυσπρόσιτες περιοχές.


Μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την παραμονή του Νομού Ευρυτανίας στο νόμο περί επιδόματος προβληματικών περιοχών, ύστερα από το αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, και μετά τις ενέργειες του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασίλης Καραμπάς, με νέα επιστολή του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ζητά την εξέταση του θέματος και τη θετική εισήγηση της στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με την υπ’ αριθμ. 130/20-6-2012 επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας προς την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, την οποία σας παραθέτουμε στη συνέχεια αυτούσια, ο Σύλλογος εκφράζοντας την αγωνία του, ζητά η Ευρυτανία να μην περικοπεί από του νόμου περί επιδόματος παραμεθόριων – προβληματικών περιοχών και να τονιστεί ότι το Καρπενήσι και όλα τα χωριά της Ευρυτανίας, επειδή βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, είναι περιοχές δυσπρόσιτες με δύσκολες συνθήκες πρόσβασης και διαβίωσης και έχουν πολύ βαρύ χειμώνα που διαρκεί πολλούς μήνες και επομένως πληρούν τα κριτήρια χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος.
Στις 25 Ιουνίου 2012 ο Βουλευτής Ευρυτανίας με επιστολή του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ζήτησε από την κ. Γερακούδη να εξετάσει εις βάθος το θέμα και να εισηγηθεί θετικά προκειμένου η Ευρυτανία να μη βγει εκτός νόμου.
Την επομένη, 26 Ιουνίου 2012, ο Αντιπεριφερειάρχης με νέα επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πέραν του ότι ζήτησε να μην καταργηθεί το επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων, κατάθεσε και το πρακτικό από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 29 Φεβρουαρίου 2012, όπου το σώμα είχε ομόφωνα αποφασίσει η Ευρυτανία να παραμείνει στις δυσπρόσιτες περιοχές.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι εισηγήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και της κ. Γερακούδη, μετά τις σημαντικές παρεμβάσεις τόσο του Βουλευτή όσο και του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, να είναι θετικές και ο νομός μας να συνεχίσει να υπάγεται στο νόμο περί επιδόματος προβληματικών περιοχών.
Στη συνέχεια σας παραθέτουμε την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες – παραμεθόριες περιοχές, καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
Η Ευρυτανία ανήκει στην Α΄ κατηγορία και το συγκεκριμένο επίδομα, με το Ενιαίο Μισθολόγιο, καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους μέχρι την έκδοση της  κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με την οποία θα καθοριστούν οι περιοχές στις οποίες θα καταβάλλεται το συγκεκριμένο επίδομα.
Με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/51/οικ.13129/7-6-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καλούνται οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προτείνουν αιτιολογημένα πόλεις ή χωριά  που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οποίας προΐστανται και πληρούν ένα από τα κριτήρια που τίθενται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο.
Το Καρπενήσι και όλα τα χωριά της Ευρυτανίας, επειδή βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, είναι περιοχές δυσπρόσιτες με δύσκολες συνθήκες πρόσβασης και διαβίωσης και έχουν πολύ βαρύ χειμώνα που διαρκεί πολλούς μήνες, πληρούν τα κριτήρια χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος.
Επειδή η περεταίρω μείωση του μισθού μας θα μας οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση παρακαλούμε για τις άμεσες και ουσιαστικές ενέργειές σας προκειμένου η Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας να προτείνει αιτιολογημένα το Καρπενήσι και όλα τα χωριά της Ευρυτανίας ώστε κατά την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης η  Ευρυτανία (Καρπενήσι και όλα τα χωριά) να παραμείνει στις προβληματικές περιοχές».