Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Δημοπρατούνται δύο νέα έργα από την Περιφέρεια

Δύο νέα έργα δημοπρατούνται εντός των επομένων ημερών από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και αφορούν τη συντήρηση του οδικού δικτύου.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα Συντήρηση Ασφαλτοτάπητα Προυσός – Αραποκέφαλα, προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ
και Αποκατάσταση Βλαβών στον Οδικό Άξονα Άγιος Γεώργιος – Ασπρόπυργος – Σαρκίνι – Όρια Ν. Αιτ/νίας, προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ.
Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από τους Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2013, με υπάρχουσες πιστώσεις 99.000,00 ευρώ και 50.000,00 ευρώ αντίστοιχα.
Η δημοπράτησή τους θα γίνει την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 στις 10:00 το πρωί στα Γραφεία  της  Δνσης Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε., οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέφωνα 2237352401, 22373 52433 όπου και διατίθενται τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης  μέχρι και την Πέμπτη 18/07/2013.