Συνδρομές


Ιδιωτών: 30.00€
Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Τράπεζες: 88.04€
Δήμοι, Περιφ. Συμβούλια, Συνεταιρισμοι: 146.74€
Εξωτερικού: 220.00$