Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

Απελευθερώνεται η αδειοδότηση δημόσιων φορτηγών

Απελευθερώνεται η αδειοδότηση δημόσιων φορτηγών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Δ. Ρέππας. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχε το υπουργείο με τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο που λειτουργεί από το 1976, προβλέπει, μεταξύ άλλων, απελευθέρωση στη χορήγηση αδειών φορτηγών δημόσιας χρήσης, κατάργηση του ορίου των κομίστρων, οργάνωση των μεταφορέων σε επιχειρήσεις, σύσταση εθνικού μητρώου μεταφορικών εταιριών, υποχρεωτική ασφάλιση εμπορευμάτων και τη δημιουργία οδικής ασφάλειας, που θα αποτελεί ένα δημόσιο έσοδο για έργα υποδομών στον τομέα των μεταφορών.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχε το υπουργείο με τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών.

Άδειες Περιπτέρων από την ΝΑ σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους.


Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, Δ/νση Οργάνωσης και Διοίκησης, Τμήμα Αποκέντρωσης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε σχετική προκήρυξη για χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους.
Όσοι από τους δικαιούχους ενδιαφέρονται και επιθυμούν να αποκτήσουν την παραπάνω άδεια, μπορούν να υποβάλλουν στην Δ/νση Οργάνωσης και Διοίκησης- Τμήμα Αποκέντρωσης της ΝΑ. Ευρυτανίας από 22/04/2010 έως και 21/06/2010 απαραίτητα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες στο Τμήμα Αποκέντρωσης της Ν.Α. Ευρυτανίας, τηλ.: 2237080219.