Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

Απελευθερώνεται η αδειοδότηση δημόσιων φορτηγών

Απελευθερώνεται η αδειοδότηση δημόσιων φορτηγών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Δ. Ρέππας. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχε το υπουργείο με τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο που λειτουργεί από το 1976, προβλέπει, μεταξύ άλλων, απελευθέρωση στη χορήγηση αδειών φορτηγών δημόσιας χρήσης, κατάργηση του ορίου των κομίστρων, οργάνωση των μεταφορέων σε επιχειρήσεις, σύσταση εθνικού μητρώου μεταφορικών εταιριών, υποχρεωτική ασφάλιση εμπορευμάτων και τη δημιουργία οδικής ασφάλειας, που θα αποτελεί ένα δημόσιο έσοδο για έργα υποδομών στον τομέα των μεταφορών.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχε το υπουργείο με τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών.