Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου: Οι προτάσεις μας και γιατί ψηφίσαμε λευκό για τον προϋπολογισμό του 2013


Στη 2η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (23 Ιανουαρίου) το μοναδικό θέμα ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού 2013 του δήμου Καρπενησίου.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου αντιμετωπίζει πάντα το θέμα του προϋπολογισμού με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα, κάνοντας τις παρατηρήσεις της και τις προτάσεις της.
Ο νέος προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση την εγκύκλιο ΚΥΑ 47490 που επιβάλλει κανόνες και διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου του προϋπολογισμού. Πολλά από αυτά που απαιτεί η εγκύκλιος ήταν προτάσεις της δημοτικής μας ομάδας τα προηγούμενα χρόνια.

Υποστηρίζαμε ότι οι προϋπολογισμοί του δήμου είναι πλασματικοί και όχι πραγματικοί, προτείναμε τη σύσταση επιτροπής για έλεγχο και παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού. Προτείναμε τριμηνιαίο έλεγχο παρακολούθησης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος για διόρθωση αποκλίσεων. Μιλάγαμε για πραγματική διαβούλευση και όχι για διαβούλευση με τη συμμετοχή επτά (7) πολιτών που έκανε φέτος ο δήμος. Απαιτούσαμε πλήρη τεκμηρίωση κάθε είδους δαπάνης ώστε να μην πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ. Όλα αυτά τώρα έρχεται το κράτος και τα απαιτεί.
Φέτος καταθέσαμε ξανά τις εξής προτάσεις:
•Να ενισχυθεί με κάθε τρόπο (π.χ. δελτία τύπου, ΜΜΕ κτλ) η σπουδαιότητα της δημόσιας αλλά ουσιαστικής διαβούλευσης και η παρότρυνση κατάθεσης προτάσεων από πολίτες και τους φορείς. Θα μπορούσε σε ειδικό link στο site του δήμου να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις και οι εκτός Καρπενησίου δημότες.
•Προτείναμε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας μείωσης κόστους από υπηρετούντες υπαλλήλους (συγκροτούνται ήδη με τεράστια επιτυχία σε φορείς του δημοσίου) που εκτός της μείωσης των δαπανών συνεισφέρουν και στη μείωση της γραφειοκρατίας.
•Ζητήσαμε την επανεκτίμηση κόστους των εκδηλώσεων του δήμου.
•Προτείναμε την παρακολούθηση ανά τρίμηνο της πορείας του προϋπολογισμού με συμμετοχή από ανεξάρτητους φορείς-εξειδικευμένους δημότες π.χ. οικονομολόγους, λογιστές για διόρθωση αποκλίσεων.
•Ζητήσαμε να υπάρχουν οικονομικοί δείκτες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κάτι ο «Καλλικράτης» θεωρεί πολύ σημαντικούς
Για τον Προϋπολογισμό του 2013 λέμε ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σε μέγεθος προϋπολογισμό, πιθανόν ο μεγαλύτερος που έχει κατατεθεί στην ιστορία του Δήμου Καρπενησίου
Δεδομένου και του δυσμενούς οικονομικού κλίματος, αν υλοποιηθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό, θα πρόκειται για μια σοβαρή προσπάθεια διατήρησης του δήμου σε μια σχετική αναπτυξιακή πορεία και αποφυγή δυσμενών καταστάσεων.
Φέτος συμμετέχοντας στην Οικονομική Επιτροπή κάναμε τις παρατηρήσεις και εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας.
Στο δημοτικό συμβούλιο επισημάναμε για άλλη μια φορά ότι τα οφειλόμενα ποσά είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική κρίση, να εισπραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα.
Θεωρούμε ότι οι αμοιβές για δικηγόρους είναι πολύ μεγάλες και αναρωτηθήκαμε γιατί ο δήμος δεν προχωράει σε ειδική συνεργασία με νομικό.
Η δαπάνη για το ρεύμα οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων αλλά και φωτισμό στο πουθενά, δηλαδή σε βουνοκορφές, παράγκες, σε άδεια χωριά είναι 575.000 ευρώ. Πρέπει ο δήμος να τα περιορίσει ώστε με τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν να γίνουν κάποια έργα στα χωριά.
Θέσαμε μετ’ επιτάσεως τις κατατμήσεις για προμήθειες π.χ. υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών και την επιλεκτική ανάθεση σε προμηθευτές.
Στον προϋπολογισμό είναι ενσωματωμένο και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το οποίο εμείς έχουμε εκφράσει τις ενστάσεις και διαφωνίες μας και δεν το ψηφίσαμε αφού είναι κατώτερο των προσδοκιών που καλλιεργήθηκαν στους δημότες.
Στον προϋπολογισμό του 2013 όπως και στους προηγούμενους, εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις και θέσεις μας και ελπίζουμε να αξιοποιηθούν προς όφελος του δήμου.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει βελτίωση και ένα συμμάζεμα στον προϋπολογισμό 2013, αυτό για μας δεν είναι αρκετά ικανό να μας πείσει να τον ψηφίσουμε.
Έτσι δείχνοντας κατανόηση στις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις αλλά από την άλλη μη παρατηρώντας κάποια κατεύθυνση, κάποια στοχευμένη δημοτική πολιτική αλλά μια διαχειριστική λογική, ψηφίσαμε λευκό.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Ντίνος Μπομποτσιάρης
Θανάσης Καραγιαννόπουλος