Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίασε σήμερα στην Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ Μαθητείας του ΟΑΕ", για την Π.Ε.Φθιώτιδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής "Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ. Ιωάννης Καρνάβας.


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ης διόρθωσης σταδίου κτηματολογίου μελέτης «ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ-
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας κ. Γεώργιος Μάρκου.
ΘΕΜΑ 3ο: Χαρακτηρισμός δρόμου  «Αμφίκλειας προς Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της "/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας κ.Ευθυμία Τσιβελέκη.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης ισχύος της 10/01/2012 Προγραμματικής Σύμβασης για την
εκτέλεση του έργου « Ανασκαφική Έρευνα και Αποτύπωση του Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού» και συμπλήρωση των όρων αυτής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "Δ /νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση πιστώσεων έτους 2013 έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 056/2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έργου της συλλογικής απόφασης
ΣΑΕΠ056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος "Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ066, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος από πιστώσεις τόκων έτους 2013 (αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ εξαμήνου έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.