Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Πράσινο για τον Παραμεγδόβιο κόκκινο για το Αιολικό στην Επισκοπή

Δυο πολύ σημαντικές αποφάσεις, με τεράστιο Ευρυτανικό ενδιαφέρον πήρε η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που συνεδρίασε στις 10-05-2012.
Η Επιτροπή μεταξύ των άλλων θεμάτων που ήταν στην ημερήσια διάταξη, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Π.Σ. Λάμπρου Τσιτσάνη, ενέκρινε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επαρχιακή οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου», που αφορά την κατασκευή τμήματος 8,5 χλμ του «Παραμεγδόβιου» δρόμου, από τον οικισμό Νεράιδα της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου έως τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στη θέση «Κοκκινόβρυση» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρομάτας του Δήμου Αγράφων. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που αφορά την κατασκευή του Παραμεγδόβιου δρόμου και αποτελεί ως γνωστόν μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων και φορέων των χωριών που βρίσκονται τόσο από την πλευρά της Καρδίτσας, όσο και από την μεριά της Ευρυτανίας. Η έγκριση (Μ.Π.Ε.), ανοίγει διάπλατα πλέον τον δρόμο για την ολοκλήρωση των μελετών κατασκευής ενός από τα μεγαλύτερα και πιο αναπτυξιακά έργα στον τόπο μας που οραματίστηκε ο Χαρ. Τρικούπης. Ταυτόχρονα στην ίδια (Μ.Π.Ε.), προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα, μήκους 52μ και πλάτους 9,5μ., ενώ ο προϋπολογισμός του έργου αυτού ανέρχεται στα 22.000.000 ευρώ.
Όσον αφορά το δεύτερο Ευρυτανικό σημαντικό θέμα που αφορούσε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 16 WM, στη θέση «Καρανικόλας» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας (Επισκοπή) στον Δήμο Αγράφων, μετά την δημοσιοποίηση του ζητήματος από τον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ, τις αντιδράσεις της Τοπικής Κοινωνίας και των φορέων, την καθοριστική παρέμβαση και κυρίως την επιχειρηματολογία που ανέπτυξε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψη εγκατάστασης αιολικού πάρκου στη θέση «Καρανικόλας» της Τ. Κ. Επισκοπής του Δήμου Αγράφων.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επαρχιακή οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου». Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου βρίσκεται στο Νομό Καρδίτσας.
*Πρόκειται για έργο που αφορά την κατασκευή τμήματος 8,5 χλμ του «Παραμεγδόβιου» δρόμου, από τον οικισμό Νεράιδα της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας έως λίγο μετά τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στη θέση «Κοκκινόβρυση» στην Τοπική Κοινότητα Μαυρομάτας του Δήμου Αγράφων.
*Επίσης προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα, μήκους 52μ και πλάτους 9,5μ.
*Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 22.000.000 ευρώ.
*Κατά τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι.
* Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως καταφύγιο άγριας ζωής και να ληφθεί κάθε μέριμνα για τις διαβάσεις και την προστασία άγριων ζώων.
*Να γίνουν εργασίες αποκατάστασης τοπίου μετά το πέρας των εργασιών και να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς.
*Να τηρούνται επίσης όλα τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται από τη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο.
Τέλος μετά την συζήτηση και την επιχειρηματολογία, του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Λάμπρου Τσιτσάνη, για  την αναγκαιότητα αυτού του «Παραμεγδόβιου δρόμου, που τόσα χρόνια πριν ξεκίνησε και ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ψήφισε θετικά.
Β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 16 WM, στη θέση «Καρανικόλας» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας (Επισκοπή) στον Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Ύστερα από τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας για εγκατάσταση οκτώ (8) ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 16MW, το λόγο πήρε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, κ. Λάμπρος Τσιτσάνης ο οποίος έλαβε υπ’ όψιν ότι:
 1) Σε πολύ κοντινή απόσταση, διακοσίων (200) μέτρων περίπου υπάρχουν οι οικισμοί Φτελιά και Πύρνος, με δεκαπέντε (15) οικογένειες.
2) Η περιοχή αυτή και συγκεκριμένα η θέση «Καρανικόλας» είναι πανοραμικά της Λίμνης Κρεμαστών, όπου εδώ και αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία γίνεται μεγάλη και συστηματική προσπάθεια αξιοποίησής της. Προσφάτως δε, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε ποσό ύψους 450.000 ευρώ για παραλίμνιο δρόμο (Φτερόλακα – Παλαιοχώρι).
Είναι σε εξέλιξη μελέτες για προβλήτες, οδικές προσβάσεις για την τουριστική ανάπτυξή της και ασφαλώς προοπτική για παραλίμνιες θέσεις αναψυχής, ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού, προγράμματα αγροτουρισμού, ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, σύνδεσή της με Λίμνη Πλαστήρα κ.λπ.
Περιττό να τονιστεί για μια ακόμη φορά ότι είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας, η καθαρότερη λίμνη στην Ευρώπη και πέμπτη παγκοσμίως. 
3) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την έγγραφη αντίθεση – διαμαρτυρία των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής, τόσο του Δήμου Αγράφων όσο και του Δήμου Αγρινίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης τοποθετήθηκε και εισηγήθηκε αρνητικά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
Μετά από την ανωτέρω εισήγηση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψη εγκατάστασης αιολικού πάρκου στη θέση «Καρανικόλας» της Τ. Κ. Επισκοπής του Δήμου Αγράφων.