Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

10.815.197 ο πληθυσμός της Ελλάδας - 20.081 οι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρυτανίας

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.

Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Δήμοι Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, και Νέας Ιωνίας.
Οι πέντε Δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών, Ζαγορίου, Παρανεστίου, Σφακιών και Νεστορίου.
Τα στοιχεία της Έρευνας Κάλυψης για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 δείχνουν μία υποεκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού (σφάλμα κάλυψης) που ανέρχεται σε ποσοστό 2,84% σε σύνολο Χώρας, το οποίο είναι συμβατό με στόχους ποιότητας για Απογραφές. Δηλαδή, για κάθε 10.000 άτομα μόνιμου πληθυσμού απογράφηκαν στην Απογραφή 2011 τα 9.716.

Είμαστε οι δόλιοι λιγοστοί..

Είμαστε οι δόλιοι λιγοστοί στην Ευρυτανία μας. Αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑ, σύμφωνα με τα οποία η Ευρυτανία στην απογραφή του 2011, παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 563 άτομα, γεγονός που καθιστά το νομό μας, ως τον μικρότερο σε πληθυσμό την Ελλάδα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου 2012 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στη Ευρυτανία, που είναι ο πιο αραιοκατοικημένος νομός της Ελλάδας οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 20.081.
Με βάσει την απογραφή του 2001 (19518 κάτοικοι),ο πληθυσμός της Ευρυτανίας αυξήθηκε κατά 563 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, ο Δήμο Καρπενησίου, εμφανίζει μια μικρή άνοδο κατά 777άτομα, (13.105)ενώ ο Δήμος Αγράφων καταγράφει μείωση 214 ατόμων. 
Μειωμένος κατά 214 άτομα εμφανίζεται ο πληθυσμός του Καλλικρατικού δήμου Αγράφων με 6.976 μόνιμους κατοίκους. 
Στον Καλλικρατικό Δήμο Καρπενησίου, έχουν μετρηθεί στην Δ. Ενότητα Καρπενησίου 8.575, στην Ε. Δομνίστας 1072, στην Ε. Κτημενίων 547, Ποταμιάς 856, Προυσού 1430 και Φουρνάς 625. Στο νέο Δήμο Αγράφων, κατά Δημοτική Ενότητα στον πρώην Δήμο Βίνιανης, έχουν καταγραφεί 976, Αγράφων 1142μ Απεραντίων 1739, Ασπροποτάμου 1581 και Φραγκίστας 1547.
Πλήρη στοιχεία για τους απογραφέντες κατοίκους σε όλα τα χωριά της Ευρυτανίας στους παρακείμενους πίνακες.