Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Με αναφορά Κοντογεώργου οι Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων στο Πρόγραμμα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Στις 5-9-2012 ο βουλευτής Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος, έστειλε υπό μορφή Αναφοράς προς τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο, αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με άρση αποκλεισμού των Δήμων της από υλοποίηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων των Κ.Δ.Β.Μ. στα πλαίσια της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Στις 25-9-2013 ο Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κων/νος Αρβανιτόπουλος, απάντησε θετικά στην Αναφορά που περιείχε το αίτημα της Περιφέρειας, εξασφαλίζοντας τα απαιτούμενα κονδύλια για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων Διά Βίου Μάθησης στις Περιφέρειες, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
Στις 18-4-2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενέκρινε το Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για την ένταξη των Δήμων στο Έργο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου» έπειτα από τον καθορισμό των προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
Οι δύο Δήμοι της Ευρυτανίας Καρπενησίου και Αγράφων συμμετέχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα με ένα  υπεύθυνο εκπαίδευσης έκαστος και από 18 τμήματα ανά έτος.