Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

«Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Δήμου Καρπενησίου

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ύψους 23.134.634 € αισθητά μειωμένος σε σχέση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους (33.372.416€). Το γεγονός και μόνο αυτό επιβεβαιώνει τις παρεμβάσεις μας όλα τα προηγούμενα έτη περί πλασματικών, μη ρεαλιστικών και «φουσκωμένων» προϋπολογισμών.
Επίσης, καταδεικνύει παράλληλα και τις μειωμένες δυνατότητες που προσφέρονται στο Δήμο Καρπενησίου, σε ένα περιβάλλον περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, όπως άλλωστε επιτάσσει και το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.
Βέβαια, εξετάζοντας τους προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών και ιδιαίτερα τον προϋπολογισμό του 2014, εν συγκρίσει με τα πραγματικά περιστατικά του έτους 2013, διαφαίνεται η τάση για σχετικές αποκλίσεις κυρίως στα έργα (κωδικός 73, Δαπάνες) και στις επιχορηγήσεις για επενδύσεις (κωδικός 13, Έσοδα), όπου τα ποσοστά βεβαιωθέντα προς διαμορφωθέντα κυμαίνονται γύρω στο 20%.
Παρόλα αυτά πρόκειται για μια σοβαρή προσπάθεια διατήρησης της στοιχειώδους λειτουργίας του δήμου (π.χ. μισθοδοσία προσωπικού, πληρωμές σε προμηθευτές, κτλ) και αποφυγή δυσμενών καταστάσεων.
Αναλύοντας τις δαπάνες ανά υπηρεσία παρακολουθούμε μια περιοριστική πολιτική, για τους λόγους βέβαια που αναπτύχθηκαν ανωτέρω. Προϋπολογίζονται δηλαδή μικρότερα ποσά για γενικές υπηρεσίες, οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαριότητας και τις λοιπές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής και άρδευσης, υπηρεσία τεχνικών έργων κλπ.
Επιπλέον θετικό στοιχείο είναι και η μείωση των δαπανών προμήθειας αναλωσίμων, κάτι που η παράταξη μας ανέκαθεν προέτασσε, δεδομένου ότι αποτελεί ελαστική δαπάνη και δεν κωλύεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες.
Η παράταξή μας, με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα που προσεγγίζει κάθε έτος το θέμα του προϋπολογισμού, επαναλαμβάνει τις επισημάνσεις της, που ελπίζει να τύχουν άμεσης εφαρμογής:
•Να ενισχυθεί με κάθε τρόπο (π.χ. ΜΜΕ κτλ.) η σπουδαιότητα της δημόσιας διαβούλευσης και η παρότρυνση κατάθεσης προτάσεων από πολίτες και τους φορείς. Η δημοτική αρχή δεν έχει πείσει τους πολίτες για συμμετοχή στα δημοτικά πράγματα.
•Ειδικό link στο site του δήμου ώστε να μπορούν οι εκτός Καρπενησίου δημότες να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις.
•Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας μείωσης κόστους από υπηρετούντες υπαλλήλους (συγκροτούνται ήδη με τεράστια επιτυχία σε φορείς του δημοσίου) που εκτός της μείωσης δαπανών συνεισφέρουν και στη μείωση της γραφειοκρατίας.
•Τις προτάσεις των δημοτών για εξοικονόμηση κόστους.
•Την επανεκτίμηση κόστους και του είδους εκδηλώσεων του δήμου.
•Την παρακολούθηση ανά τρίμηνο από ανεξάρτητους φορείς - επιτροπές-εξειδικευμένους δημότες της πορείας του προϋπολογισμού
•Τη δυνατότητα συνεργασίας με πανεπιστήμια, ιδρύματα κλπ για την ανάθεση μελετών κλπ με στόχο τη μείωση κόστους.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλιστεί και είναι κόκκινη γραμμή για την παράταξή μας:
•Η μισθοδοσία του προσωπικού
•Η εξόφληση των υποχρεώσεων
•Η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών
Ενώ είμαστε θετικοί στην περικοπή περιττών εξόδων, αμοιβών ειδικών συμβούλων, εξόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αναλώσιμων κλπ ώστε να αποφευχθούν ζημίες, δανεισμοί κλπ και ο δήμος να αποκτήσει μια υγιή οικονομική κατάσταση, απαραίτητη για την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας του τα επόμενα έτη.
Με αυτό το σκεπτικό ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του δήμου Καρπενησίου αλλά δεν ψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα που είναι ενσωματωμένο στον προϋπολογισμό, γιατί οι σπατάλες και το ξόδεμα χρημάτων που κάνει η δημοτική αρχή με τα ελάχιστα νέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος δεν συμβαδίζουν.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική
Συνεργασία Καρπενησίου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Ντίνος Μπομποτσιάρης
Θανάσης Καραγιαννόπουλος