Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής “ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ” Υποτροφίες σε μαθητές

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» θα απονείμει υποτροφίες σε μαθητές της Γ΄Λυκείου όλων των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ του Νομού Ευρυτανίας.

Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» θα απονείμει και φέτος όπως και τις προηγούμενες χρονιές, υποτροφίες σε Ευρυτάνισσες/Ευρυτάνες αποφοίτους  Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα σχολεία του Νομού κατά το σχολ. έτος 2013-2014 και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους και το ήθος τους. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι η σχολική επίδοση και η οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση.
Οι Διευθυντές των Σχολείων θα πρέπει να ενημερώσουν τους μαθητές της Γ΄ Τάξης Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι αφού συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
2.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία).
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
καλούνται να τα υποβάλουν απευθείας ή ταχυδρομικά στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη– Κατσαντώνη 2 – 36 100 Καρπενήσι.
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014.


Από την Ένωση ανακοινώνεται πως μέχρι την 14η Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.