Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ Υποβολή Αιτήσεων για υποτροφίες σε Ευρυτανόπουλα

Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με την μαθητιώσα νεολαία του τόπου μας, θα απονείμει και φέτος όπως και τις προηγούμενες χρονιές, υποτροφίες σε Ευρυτάνισσες/Ευρυτάνες αποφοίτους Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα σχολεία του Νομού κατά το σχολ. έτος 2011-2012 και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους και το ήθος τους.
Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα είναι η σχολική επίδοση και η οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι αφού συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
2.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία).
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τα υποβάλουν απευθείας ή ταχυδρομικά στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη– Ζηνοπούλου 24 – 36 100 Καρπενήσι.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 29η Ιουνίου 2012.