Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης


Συνεδρίασε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013, στη Λαμία, η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
ΘΕΜΑ  1ο :  Εκλογή Αντιπροέδρου.
ΘΕΜΑ 2ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας σκακιών και συναφών τουριστικών ειδών της Κ.Γ. ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ στο 5ο χλμ. ΠΕΟ Θήβας – Ελευσίνας στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας  κ. Χ. Ρουσέτης.

ΘΕΜΑ 3ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ελαιοτριβείου του ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΄΄Η ΑΝΑΛΗΨΗ΄΄ στη θέση «ΤΟΥΡΣΙΝΟΣ» ΔΕ Αράχωβας Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας  κ. Χ. Ρουσέτης.
ΘΕΜΑ 4ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας ΄΄ VIOMETALE AEBE  στη ΔΕ Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας  Ν. Βοιωτίας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας  κ. Χ. Ρουσέτης.
ΘΕΜΑ 5ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την ανακατασκευή της παραλιακής οδού Αγ. Κωνσταντίνου (Ν.Ε.Ο. 1). Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με κωδικό «ΚΑΛΥΒΙΑ ΒΤΒ» 0070020 στη Δ.Ε. Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου : «Δανειοθάλαμοι για τις ανάγκες κατασκευής της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός (από Χ.Θ. 0+000 έως 14+000)» Νομού Φθιώτιδας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο:  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για υφιστάμενη εγκατάσταση διαλογής, μηχανικής κοπής & θραύσης μεταλλικών απορριμμάτων, σημείο συλλογής ΑΗΗΕ και διαλυτήριο αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ)» της επιχείρησης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ, που βρίσκεται στη θέση «Μαυρομαντήλα» Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  του σχεδίου ΄΄Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού  (Υδατικό Διαμέρισμα) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας΄΄
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  του σχεδίου ΄΄Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού  (Υδατικό Διαμέρισμα) Θεσσαλίας΄΄
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  του σχεδίου ΄΄Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού  ( Υδατικό Διαμέρισμα) Αττικής΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  του σχεδίου ΄΄Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού  (Υδατικό Διαμέρισμα) Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας παραγωγής οργανοχουμικών λιπασμάτων με κομποστοποίηση βιομάζας και αποβλήτων της εταιρείας BIOLAND – Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, που θα εγκατασταθεί στον Ελεώνα Θηβών. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας  κ. Χ. Ρουσέτης.
ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, που προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούμενη από δύο πάρκα 20 και 10 στρεμμάτων, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση «Ακρωτήριο Τράχηλος» Όρμου Σπηλιάς  του Δήμου Θηβαίων Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.». (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.