Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

125 θέσεις εργασίας στους Δήμους Αγράφων και Καρπενησίου

Ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους, το οποίο έχει πεντάμηνη διάρκεια. Στόχος του προγράμματος η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με ενίσχυση των κοινωνικών δομών σε ανθρώπινο δυναμικό κα η αναβάθμιση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και προγραμματισμού.


Ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων απασχόλησης ανέρχεται σε 40.000.
Η κατανομή ανά Περιφέρεια και Δήμο έγινε με κριτήρια πληθυσμιακά και ανεργίας, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μικρότερων σε πληθυσμό Δήμων.
Οι προβλεπόμενες ειδικότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής,
ΠΕ, ΤΕ Διοικητικοί, Οικονομολόγοι, Λογιστές, Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΔΕ Διοικητικοί καθώς και Υ.Ε. γενικών καθηκόντων.
Π.Ε., Τ.Ε., Κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, Βρεφοκόμοι Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, ΔΕ Βοηθοί  Βρεφοκόμοι, Νοσηλευτές καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων.
Προκειμένου να εκδοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές αποφάσεις κατανομής ειδικοτήτων προσωπικού ανά Δήμο, οι Δήμοι έπρεπε να απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 στη ΚΕΔΕ τις ανάγκες τους, στις οποίες υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα της πληροφορικής σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.
Σημειώνεται ότι η κατανομή στα Νομικά Πρόσωπα θα γίνει από τον ίδιο το Δήμο, η δε κατανομή στους Συνδέσμους θα γίνει αναλογικά από τους συμμετέχοντες σε αυτούς Δήμους.
Να σημειωθεί επίσης, ότι το ανωτέρω πρόγραμμα βρίσκεται σε προγραμματισμό. Εάν τελικά οι θέσεις εγκριθούν από το Υπουργείο, ο Δήμος Αγράφων πρόκειται να προκηρύξει 62 θέσεις εργασίας και ο Δήμος Καρπενησίου 63 θέσεις, με σύμβαση εργασίας 5 μήνες. Εάν όλα πάνε καλά οι Δήμοι με νεότερη ανακοίνωσή τους θα ενημερώσουν για τον χρόνο και τρόπο υποβολής των αιτήσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Δήμος Αγράφων πρότεινε στο αρμόδιο υπουργείο τις εξής θέσεις
Τ.Ε. πληροφορικής, 1 θέση
Δ.Ε. πληροφορικής,  3 θέσεις
Ι.Ε.Κ. κατεύθυνσης πληροφορικής, 3 θέσεις
Τ.Ε. Διοικητικοί, 2 θέσεις
Τ.Ε. Λογιστές, 4 θέσεις
Τ.Ε. Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2 θέσεις
Δ.Ε. Διοικητικοί, 7 θέσεις
Π.Ε. Κοινωνιολόγοι, 2 θέσεις
Τ.Ε., Κοινωνικοί λειτουργοί,   3 θέσεις
Τ.Ε. Βρεφοκόμος, 1 θέση
Δ.Ε. Νοσηλευτές, 2 θέσεις
Υ.Ε. γενικών καθηκόντων, 32 θέσεις
ΣΥΝΟΛΟ 62
Ενώ ο Δήμος Καρπενησίου τις εξής:
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ               3
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                   7
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ                         4
ΤΕ/ΔΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                         3
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                         5
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ   2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 33
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ)                                       6
ΣΥΝΟΛΟ 63