Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίασε η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Αγράφων Εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»

Συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα η Οικονομική επιτροπή του δήμου Αγράφων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο: «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»


Θέμα 2ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. για το 2014»
Θέμα 3ο: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών Μελετών για το έτος 2014 (άρθρο 21 του Ν.3316/2005)»
Θέμα 4ο: «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού 2013 από 01-10-2013 έως 31-12-2013»
Θέμα 5ο: «Γνωμοδότηση από νομικό επί της αγωγής του Χρήστου Κουρλού, της αγωγής του Λαθύρη Γεωργίου, της αγωγής του Κουμπαρέλου Λάμπρου  και της αγωγής του Γούλα Γεώργιου»
Θέμα 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (εξόφληση νέων παροχών ρεύματος)»
Θέμα 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (εξόφληση οφειλής Δ.Ο.Υ.)
Θέμα 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Τέλη Κυκλοφορίας)
Θέμα 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (για προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος)
Θέμα 10ο: Επί του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της υπηρεσίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ"»
Θέμα 11ο: «Επί του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της υπηρεσίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ"»
Θέμα 12ο: «Εξέταση ένστασης κατά του υπ' αρ. 1/22-01-2014 πρακτικού της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των προσφορών που υπεβλήθησαν για την ανάθεση της υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ»
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ανωτέρω θέματα «πέρασαν» μόνο 3 και μεταξύ αυτών η «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ». Οι εργασίες του έργου αυτό θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Απριλίου 2014, ενώ τα άλλα θέματα θα συζητηθούν εκ νέου μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2014.