Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Εκδρομές και Επιμόρφωση για τους νέους αγρότες


Καθορίστηκε ο αριθμός των δικαιούχων νέων αγροτών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσεται σε εκδρομικό – επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 5 ημερών. Σύμφωνα με την Απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στην δράση αυτή θα συμμετάσχουν συνολικά 800 άτομα.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να συνδυάσουν την ψυχαγωγία με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε περιοχές της χώρας μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα αγροτικής απασχόλησης (πρότυπα αγροκτήματα, συσκευαστήρια − τυποποιητήρια, οινοποιεία κ.λ.π.).
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο εκδρομικό − επιμορφωτικό πρόγραμμα νέων αγροτών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2011 είναι:
1. Να είναι οι συμμετέχοντες αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες−αγρότισσες ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ηλικίας 21−55 ετών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
2. Να έχουν στη κατοχή τους βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Για την επιλογή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ΛΑΕ έτους 2011 ορίζονται τα παρακάτω:
* Κριτήριο επιλογής των δικαιούχων του εκδρομικού − επιμορφωτικού προγράμματος νέων αγροτών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2011 καθορίζεται η κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ μεταξύ των δικαιούχων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα.
* Πρόσωπα που θα κληρωθούν για τις παροχές που καθορίστηκαν με την αριθ. 30026/488/16−12−2010 απόφαση δεν δικαιούνται την προαναφερόμενη παροχή του άρθρ. 1 της παρούσας απόφασης.
* Πρόσωπα που κληρώθηκαν στο πρόγραμμα τετραήμερων κυκλικών πλόων (κρουαζιέρων) το έτος 2010 και έκαναν χρήση της παροχής δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για το έτος 2011.
* Πρόσωπα που θα κληρωθούν να συμμετάσχουν στο εκδρομικό − επιμορφωτικό πρόγραμμα νέων αγροτών του ΛΑΕ έτους 2011, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή στο ίδιο έτος εξαιρουμένων της δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.