Κυριακή 10 Ιουνίου 2012

Παραιτείται των αποδοχών του ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός


Με επίσημη δήλωσή του, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος γνωστοποιεί ότι παραιτείται των μηνιαίων αποδοχών του. 

«Δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να λάβω κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων μου τις προβλεπόμενες για τη θέση μου μηνιαίες αποδοχές από τη λήψη των οποίων και παραιτούμαι», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού.