Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Συνεδρίασαν Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

Συνεδρίασαν το Δ.Σ. και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, σε Συνεδριάσεις που πραγματοποίηθηκαν την Δευτέρα 11Ιουνίου 2012 και χθές Τρίτη 12/6 με τα παρακάτω θέματα στην Ημερήσια διάταξή τους:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Ένταξη Δήμου Καρπενησίου σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς (εισηγήτρια η κ.Σοφρώνη Ευαγγελία)
2.Διαχείριση Ποδηλάτων από το πρόγραμμα «Το ποδήλατο στη Ζωή μας του  Υπουργείου Υγείας(εισηγήτρια η κ.Σοφρώνη Ευαγγελία)
3.Πρόσληψη προσωπικού  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής ο Γ.Γ.κ.Αρ.Τασιός)
4.Μετατόπιση περιπτέρου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
5.Επί αιτήματος  κ.Παπαδόπουλου Λεωνίδα
6.Εισήγηση επιτροπής  για συμψηφισμό εξοπλισμού με οφειλόμενα μισθώματα για τον Κ.Ντούσικο Κων/νο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
7.Εισήγηση επιτροπής  για συμψηφισμό εξοπλισμού με οφειλόμενα μισθώματα για εταιρεία Δ.Εΰαγγελοδήμου και ΣΙΑ ΕΕ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
8.Έγκριση ισολογισμού ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ (εισ. η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ κ.Ε.Κονιαβίτη)
9.Επί αιτήσεως Παναγιωτόπουλου Γεώργιου του Θεοφάνη (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
10.Διαγραφή οφειλών λόγω λάθους εγγραφών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
11.Επί αιτήσεων κ.κ. Κ.Βαστάκη, Β.Βλάχου, Δ.Δουλαβέρη, Ε.Τσιαμπούλα, και Λ.Τσέλιου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
12.Τροποποίηση της 154 και 18/2012 αποφάσεων σχετικές με επιτροπές παραλαβής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
      ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
13.Παραλαβή μελέτης «Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας –πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου» αναδόχου κ.Α.Λαμπρόπουλου προϋπολογισμού 4.200,00€
14.Παραλαβή μελέτης Ειδική αρχιτεκτονική  μελέτη του έργου «Διαμόρφωση  χώρων στάθμευσης αναδόχου Α. Λαμπρόπουλου»  προϋπολογισμού 4.100,00€

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων».
2.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Συντήρηση δρόμων Δήμου Καρπενησίου»
3.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Αναπλάσεις Τ.Κ Στενώματος»
4.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγίων Ευρυτάνων και συντήρηση γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Προφήτη Ηλία.
5.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Σελλών (Άγονη)
6.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Συγκρέλλου (Πλειοδότης Σύρου Ελένη)
7.Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ξενοδοχείου ΑΝΤΙΓΟΝΗ στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού.
8.Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου.
9.Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στην πλατεία Δοξιάδη στο Μικρό Χωριό.
10.Έγκριση δαπάνης στο ΜΕ 93877 μηχανήματος έργου ποσό 651,90€
11.Έγκριση δαπανών στο ΜΕ 63016 μηχανήματος έργου ποσό 430,50€ και ποσό 861,00€
12.Έγκριση δαπάνης στο ΚΗΥ 3787 οχήματος ποσό 372,69€
13.Απαλλαγή  υπολόγου από εντάλματα προπληρωμής
14.Απολογισμός έτους 2011
15.Ορισμός δικηγόρου (αγωγή υπαλλήλων κατά Δήμου για επιδόματα)
16.Ψήφιση πιστώσεων