Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ο Κρεντιώτης Τραπεζικός Χαρ. Μάκκας εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας προκαταβολής κεφαλαίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως προβλέπεται στο Ν. 3864/2010 (άρθρο 6, παρ. 10), το Ταμείο γνωστοποίησε στην Τράπεζα τον ορισμό του κ.  Χαράλαμπου Μάκκα ως εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος συνακόλουθα εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την 11.6.2012. Για την εκλογή του ανωτέρω μέλους θα ενημερωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.


Την παραίτησή του υπέβαλε ο κ. Άγις Λεώπουλος, Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού, υπεύθυνος για την εποπτεία των διεθνών δραστηριοτήτων της Τράπεζας, η οποία έγινε αποδεκτή. Η Διοίκηση τον ευχαριστεί θερμά για τις υπηρεσίες που προσέφερε και του εύχεται καλή επιτυχία στις μελλοντικές επαγγελματικές κινήσεις του.
 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, ως Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού τοποθετείται ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου, ο οποίος υπήρξε ανώτατο στέλεχος της ΕΤΕ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2010, οπότε και παραιτήθηκε για να αναλάβει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ).