Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Δύο Υποτροφίες σε φοιτητές Ιατρικής 1ου έτους, από το ίδρυμα ΑΝΑΓΝΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ & ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΟΣ
Ξάνθου 5 – Αθήνα 10673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ & ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΟΣ» χορηγεί ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, σε φοιτητές της ΙΑΤΡΙΚΗΣ του 1ου έτους, καταγομένους πρωτίστως από το νομό Ευρυτανίας, άλλως εκ των νομών Φθιώτιδος, Φωκίδος και Αιτωλοακαρνανίας.
Το ποσό της υποτροφίας καθιρίζεται στο ποσό των 5.500 δολαρίων ΗΠΑ ετησίως περίπου.
Αιτήσεις δεκτές ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΞΑΝΘΟΥ 5 ΤΚ 10673 ΑΘΗΝΑ ΜΕΧΡΙ 31/10/2012.
Πληροφ. Τηλ. 2103645862, 12-3μ.μ.