Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο για δημοτικά τέλη και 18 άλλα θέματα

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 το  Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, στις 3 το μεσημέρι στο Κερασοχώρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο. :«Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων 5ης 6ης 7ης 8ης 9ης 10ης 11ης 12ης έτους 2012»

Θέμα 2ο. :«Έκδοση ψηφίσματος για την μη κατάργηση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων παθήσεων Ευρυτανίας» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 3ο. :«Έκδοση ψηφίσματος για την μη ιδιωτικοποίηση των Ε.Λ.Τ.Α.» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος).
Θέμα 4ο. :Καθορισμός τελών ύδρευσης - αποχέτευσης (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 5ο. :Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 6ο. :Καθορισμός τελών βοσκής (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 7ο. :Καθορισμός τελών συντήρηση νεκροταφείω"ν (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 8ο. :Καθορισμός τελών Ακίνητης Περιουσίας (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 9ο.:Καθορισμός τελών διαφήμισης (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 10ο.:Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 11ο.:Καθορισμός τελών χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 12ο. :«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2013-2014» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος).
Θέμα 13ο. :«Ανώτατος Αριθμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος  2013» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος).
Θέμα 14ο. :«Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος).
Θέμα 15ο. :«Ορισμός εκπροσώπων για την χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς σύμφωνα με το άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ. 51/2006» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 16ο. :«Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος).
Θέμα 17ο. :«Υποβολή προτάσεων προς ένταξη» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος).
Θέμα 18ο.:«Έγκριση μελετών και ανάθεση έργων» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος).
Θέμα 19ο.:«Αποδοχή χρηματοδότησης (Εκλογική αποζημίωση) και Μεταφορά πιστώσεων» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 20ο.:«Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης πάσης φύσεως οφειλών» (Εισηγητής:ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 21ο. :«Αποδοχή και κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών σχολείων (Γ’ κατανομή 2012» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 22ο. :«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 23ο. :«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ.Δ. Κερασοχωρίου»» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος).
Θέμα 24ο. :«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δάφνης.» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος).
Θέμα 25ο.: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας επιτροπής διαβούλευσης» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).
Θέμα 26ο. :«Έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος).