Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Η 8η Φιλική Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών στο Καρπενήσι

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών και το Δ.Σ. της Τ.Δ. Ευρυτανίας καλούν τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων του Ελληνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α. στην 8η Φιλική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι  από 23 έως και 25 Νοεμβρίου 2012.
Οι εργασίες της Φιλικής Συνάντησης θα γίνουν στο ξενοδοχείο ΜΟΝΤΑΝΑ και θα ξεκινήσουν το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και ώρα 17.:30.
Στη συνάντηση θα συζητηθούν και θα προταθούν θέματα τα οποία θα συμπεριληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη του Πανελληνίου Συνεδρίου.