Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Την Δευτέρα 8/4 η Ημερίδα στο Δήμο Αγράφων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας


Ο Δήμος Αγράφων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ευρυτανίας και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας θα διοργανώσουν ημερίδα την Δευτέρα 08/04/2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Γρανίτσας.

Η ημερίδα αφορά αγρότες, επαγγελματίες και άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στα Προγράμματα και να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στα μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013.
Στην ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν αναλυτικά για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2007-2013) Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας».
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία διαφορετικά μέτρα. Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες». Μέτρο 312 «Στήριξη της Δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων».
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α)
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκύριες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει χείρα βοηθείας σε όσους ενδιαφέρονται να παραμείνουν στον τόπο τους, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αλλά και αναδεικνύοντας τις ομορφιές και τις δυνατότητες της Δυτικής Ευρυτανίας.