Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

Αύγουστος 1823 - Αύγουστος 2013 190 Χρόνια από το θάνατο του Μάρκου στο Καρπενήσι

«Εἰς  Μάρκον Μπότσαρην»
(Ποίημα του Διονυσίου Σολωμού-1823)

Ἡ Δόξα δεξιὰ συντροφεύει
τὸν ἄντρα, ποὺ τρέχει μὲ κόπους
τῆς Φήμης τοὺς δύσβατους τόπους,
καὶ ὁ Φθόνος τοῦ στέκει ζερβά,
μὲ μάτια, μὲ χείλη πικρά.


Ἀλλ᾿ ὅποτε ἡ μοίρα τοῦ γράψει
τὸν δρόμον τοῦ κόσμου νὰ πάψει,
ἡ Δόξα καθίζει μονάχη
στὴν πλάκα τοῦ τάφου λαμπρή,
καὶ ὁ Φθόνος ἀλλοῦ περπατεῖ.
Στὴν πλάκα τοῦ Μάρκου καθίζει
ἡ Δόξα λαμπράδες γιομάτη.
Κλεισμένο γιὰ πάντα τὸ μάτι,
ὁποῦχε πολέμου φωτιά. -
Ἐλᾶτε ν᾿ ἀκοῦστε, παιδιά!

Σοφοὶ λεξιθῆρες μακρύα,
μὴ λάχῃ σᾶς βλάψω τ᾿ αὐτία.
Τρεχάτε στὰ μνήματα μέσα,
καὶ ψάλτε μὲ λόγια τρελλὰ -
ἐλᾶτε ν᾿ ἀκοῦστε, παιδιά!
Τὸ λείψανο, ποῦχε γλυτώσει
ὁ Πρίαμος μὲ θρήνους, μὲ δῶρα,
ἐγύριζε ὀπίσω τὴν ὥρα
ποὺ πέφτει στὴν ὄψι τῆς γῆς
τὸ φῶς τὸ γλυκὸ τῆς αὐγῆς.

Ἐβγῆκαν μαζὶ τῆς θλιμμένης
Τρωάδας ἀπ᾿ ὅλα τὰ μέρη
γυναῖκες, παιδάκια καὶ γέροι,
θρηνώντας, νὰ ἰδοῦν τὸ κορμὶ
ποὺ χάνει γι᾿ αὐτοὺς τὴν ψυχή.
Κλεισμένο δὲν ἔμεινε στόμα
ἀπάνου στοῦ Μάρκου τὸ σῶμα.
Ἀπέθαν᾿ ἀπέθαν᾿ ὁ Μάρκος.
Μία θλίψη, μία ἄκρα βοή,
καὶ θρῆνος καὶ κλάψα πολλή.

Παρόμοια ἠχὼ θὰ λαλήσει,
τοῦ κόσμου τὴν ὕστερη μέρα,
παντοῦ στὸν καινούργιον ἀέρα.
Παρόμοια στοὺς τάφους θὰ ἐμβεῖ
νὰ κάμει καθένας νὰ ἐβγεῖ.
Ο Διονύσιος Σολωμός  γεννήθηκε το 1798. Σπούδασε στο λύκειο τῆς Κρεμόνα,  στην Ιταλία ενώ  συνέχισε τὶς πανεπιστημιακές του  σπουδές του στὴ Νομικὴ σχολή του Πανεπιστημίου τῆς Παβίας στην Ιταλία. Ἡ Ἐπανάσταση έπαιξε  καταλυτικὸ ρόλο στὴν θεματολογία της ποίησής του. Τὸ 1823 συνθέτει τὸν «Ύμνον  εις τὴν ἐλευθερία», ο οποίος μεταφράστηκε μόλις τὸν επόμενο χρόνο σὲ πολλὲς ευρωπαϊκὲς γλώσσες και  επίση το ποίημα «Εις Μάρκον Μπότσαρην».  Απὸ  τὸ 1828 εγκαταστάθηκε στὴν Κέρκυρα όπου καὶ άφησε την τελευταία του πνοή  το 1857. O πίνακας που απεικονίζει το θάνατο του Μάρκου είναι έργο του Ιταλού ζωγράφου Ludovico Lipparini.               
                                                                                                Ιούλιος 2013 , Αθήνα.
                                                                                              Ηλίας Α. Μπουμπουρής
Στο επόμενο φύλο του « Ευρυτανικού Παλμού» μεγάλο  αφιέρωμα στο Στρατάρχη της Δυτικής Ελλάδας,  Μάρκο Μπότσαρη, για τα 190 χρόνια από το θάνατό του.