Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 90%

Λ.Τ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 90%

Λ.Τ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 90%

Λ.Τ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 90%

Λ.Τ. ΦΟΥΡΝΑΣ 90%

ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΠΑΛ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 
Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ