Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο ο Δήμος Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο μετά τις προτάσεις που κατέθεσε και αφορούσαν την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015’’ για το έτος 2013».

Μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, που έγινε στις 25/7/2013 ενέκρινε τα προτεινόμενα, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, έργα και μεταξύ αυτών και το έργο Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών Δήμου Αγράφων, προϋπολογισμού 18.450,00 ευρώ.
Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά την εγκατάσταση 60 παγκακίων σε διάφορα σημεία του Δήμου.
Εδώ να σας θυμίσουμε πως ο Δήμος Αγράφων στο ίδιο μέτρο είχε καταθέσει προτάσεις για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου και κάδων απορριμμάτων, οι οποίες δεν εγκρίθηκαν.
Επιπλέον, το ΔΣ διαπιστώνοντας ότι ο περιορισμός του 2,5% δεν επιτρέπει την επίτευξη του στόχου για περιβαλλοντικά έργα και έχοντας υπόψη ότι από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτουν έργα αρκετά σημαντικά τα οποία δεν χρηματοδοτούνται, αποφάσισε:
Το 2014 να μην γίνει νέα πρόσκληση αλλά να χρηματοδοτηθούν έργα από τη λίστα αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής, που δεν χρηματοδοτούνται το 2013. Επίσης, αποφασίσθηκε να ζητηθεί η αύξηση του ετήσιου ποσοστού χρηματοδότησης και η χρήση αναπορρόφητων ποσών προηγούμενων ετών.
Μετά την αποστολή στο Πράσινο Ταμείο, του υπογεγραμμένου Σύμφωνο Αποδοχής Όρων ΣΑΠΟ από το Δήμο Αγράφων, μπορεί άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου και η εγκατάσταση των παγκακίων σε διάφορα σημεία του Δήμου.