Κυριακή 15 Ιουνίου 2014

Ενημέρωση για Αιολικά από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των Βιομηχανικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στην συνάντηση του Σαββάτου 7 Ιουνίου 2014:
1.Έγινε ενημέρωση για τις επαφές, τα στοιχεία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από πρωτοβουλία επαφής μελών της Κίνησης Πολιτών με τη ΤΕΡΝΑ και τη ΡΑΕ.
2.Για τα τρία αιολικά έργα στα Κοκκάλια: Προετοιμάζεται νομική προσφυγή κατά των έργων, με τη συμφωνία των ιδιοκτητών ιδιωτικών εκτάσεων εκεί και επίσης γίνεται έλεγχος των τεχνικών και περιβαλλοντικών στοιχείων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

3.Για τα δύο αιολικά έργα της Βράχας (Θέσεις Σπανός Κόμπολος και Γάβραινα): Θα γίνουν λαϊκές Συνελεύσεις της εκεί τοπικής κοινωνίας και θα έρθει το θέμα στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση.
4. Ζητήθηκε ήδη και παρακολουθείται από τη ΡΑΕ η ακύρωση των αδειών παραγωγής όλων των έργων ΑΠΕ που έχει παρέλθει περίοδος 30 μηνών χωρίς να έχει υποβληθεί έκθεση προόδου των υποψηφίων επενδυτών, καθώς και η έλλειψη μέχρι τώρα μηνιαίας ενημέρωσης του Δήμου από τη ΡΑΕ. 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 4 Ιουνίου 2014:
Σαν έκτακτο θέμα: Δόθηκε η έγκριση για τη δικαστική προσφυγή του Δήμου Καρπενησίου εναντίον της άδειας εγκατάστασης για αιολικό πάρκο στο Πικροβούνι, στα σύνορα των Δήμων Καρπενησίου και Μακρακώμης.
Σαν 1ο κανονικό θέμα: Με ομοφωνία των παρόντων δόθηκε αρνητική γνωμοδότηση για το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο στο Μοσχοπλάι (Μεταξύ Σελλών, Αγ. Βλαχέρνας και Μικρού Χωριού)