Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Απονομή ετήσιων «Βραβείων 2010» για το περιβάλλον και την οικολογία


από το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Καρπενησίου


Κατά την διάρκεια της τελετής καθομολόγησης και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Καρπενησίου, για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Ευρυτανίας, στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Οικολογία, αλλά και των Υπηρεσιών, Φορέων και Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρυτανία, πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη απονομή των «Ετήσιων Τιμητικών Διακρίσεων». Ο πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης βραβείου για το περιβάλλον και την οικολογία που αφορά τους κατοίκους της Ευρυτανίας, υπηρεσίες, φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρυτανία απονέμη βραβεία στο 2ο, 3ο και 4ο Δημοτικό σχολείου του Δήμου Καρπενησίου. Τα βραβεία παρέλαβαν οι εκπρόσωποι κ. Ι.Τσακνιάς, κ. Χ.Γερονίκος και η κ. Ε.Βλάχου.
Επίσης, στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για την συνεχή βελτίωση του επιπέδου των σπουδαστών μας, που μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό και την ευγενή άμιλλα «μαθαίνουν» να διεκδικούν τη διάκριση, στις προαναφερόμενες «Ετήσιες Τιμητικές Διακρίσεις» περιλαμβάνονται και οι «Τιμητικές Διακρίσεις» που αφορούν και απευθύνονται στους σπουδαστές & σπουδάστριες του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.